İnfaz Hukukunda İlkeler Nelerdir?

KOOPERATİF ÜYESİNE – AİDAT BORCUNUN ÖDENMESİ İHTARI

İ  H  T  A  R  N  A  M  E

        

 

                                                                                                                           …/…/….

                                                                               

İHTAR EDEN                 :

 

VEKİLİ                          :     

 

KARŞI TARAF                :

 

KONU                            : Parasal yükümlülüklerinizin bu ihtarın tebliğinden itibaren …. gün içinde yerine getirilmesi, aksi halde 1163 sayılı yasanın 27. maddesi gereği ihraç işlemine başlanacağı ihtarıdır.

AÇIKLAMALAR              :

1- Kooperatifimizin üyesi bulunmaktasınız. Aşağıda dökümü yapılan parasal yükümlülüklerinizi yerine getirmemeniz nedeni ile üyelik görevinizi yerine getirmemiş bulunmaktasınız .

2- Bu nedenle, aşağıda dökümü yapılan ve ../../…. tarihi itibarı ile hesaplanan bu borcunuzu, bu ihtarın size tebliğinden itibaren …. gün içinde ödemenizi, aksi halde 1163 sayılı yasanın 27. maddesi gereği ihraç işlemine başlanacağını ihtaren bildiririz. Gecikilen aidatlara genel kurul kararları gereği aylık % 10 faiz uygulanmıştır.

BORÇ DÖKÜMÜNÜZ

BORÇ MİKTARITARİHİ

3- Ayrıca kooperatif inşaatını ikmal eden ……………… Ltd. Şti’ye inşaat sözleşmesi gereği ../../…. tarihi itibari ile …………….TL ödemeniz gerekmekte olup, ödemediğiniz bu meblağdan sözleşmenin …. maddesi gereği kooperatif de sorumlu bulunmaktadır. Bu nedenle, ../../…. tarihi itibarı ile hesaplanan bu borcunuzu da …. gün içinde ödemenizi, aksi halde ihraç işlemine başlanacağını ihtaren bildiririz.

ANA PARA BORCU
FAİZ BORCU
TOPLAM BORÇ

İHTAR EDEN VEKİLİ

 

 

SAYIN NOTER              :

Üç nüshadan ibaret bu ihtarnamenin bir nüshasının ivedi olarak muhataba tebliği ile bir nüshasının dairenizde saklanmasını ve tebliğ açıklaması olan bir nüshasının tarafımıza iadesini talep ederiz.

İHTAR EDEN VEKİLİ

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat