KHK ile İhraç Edilen Memur Emekli İkramiyesi Alabilir mi?

KOOPERATİF ÜYELİĞİNDEN İHRAÇ KARARININ İPTALİ TALEBİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

../../….

DAVACI                                               :

 

VEKİLİ                                                 :

 

DAVALI                                               :

 

KONU                                                   : Üyelikten ihraç kararının iptaline ilişkin talebimizdir.

AÇIKLAMALAR                                :

1- Müvekkilim ../../…. tarihinden bu yana davalı kooperatifin üyesidir.

2- Davalı kooperatifin ../../…. tarihli yönetim kurulu toplantısında alınan kararla müvekkilim kooperatiften ihraç edilmiş, ancak bu karar genel kurul toplantısında alınan kararla ../../….. tarihine kadar borcunu ödemesi koşuluyla kaldırılmıştır. Müvekkilim de bu koşulu ../../…. tarihinde yerine getirmiştir.

3- Daha sonra ../../…. tarihinde yapılan genel kurul toplantısında alınan kararla müvekkilim hakkında tekrar ihraç kararı verilmiştir. Ve bu arada müvekkilime de hiçbir ihtarda bulunulmamıştır. Bu karar ana sözleşmeye göre hatalıdır. Zira, yükümlülüklerini ihlal ederek 30 gün süreyle geciktiren borçluya ihtar çekilerek bu yükümlülüğünü 30 günlük süre içinde yerine getirmesi aksi halde üyelikten ihraç edileceği bildirilir. Keşide edilip  üyeye bildirilen bu ihtar sonrasında şayet üye bu yükümlülüğünü yerine getirmezse, o taktirde hakkında ihraç kararı verilebilir.

5- Ancak somut olayda Genel Kurulun yükümlülüğünü yerine getirmesi için müvekkilime çektiği ihtar sonucunda tanınan süre içinde müvekkilim parasal yükümlülüğünü yerine getirmiştir.

6- Müvekkilim hakkında gerçekleşen bu olay yasaya ve ana sözleşmeye aykırıdır.

7- Ana sözleşmenin ……. maddesine göre bu karara 3 ay içinde itiraz mümkündür ve bu itiraz süresi içinde yeni ortak alınması mümkün değildir. Yukarıda arz ve izah ettiğim sebeplerden ötürü müvekkilimin zarara uğramasını engellemek maksadıyla tedbir kararı verilmesini talep zarureti doğmuştur.

 

HUKUKİ SEBEPLER                         : 1163/m.16,17 ve sair mevzuat.

CEVAP SÜRESİ                                 : İki haftadır.

TALEP SONUCU                               : Yukarıda arz ve izah ettiğim üzere üyelikten ihraç kararının iptaline, tedbir kararı verilmesine, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten saygıyla talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat