Konkordatonun Feshi Dilekçesi


ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE
                                                                                                                   
     
KONKORDATONUN FESHİNİ
İSTEYEN        (ALACAKLI)   :
 
VEKİLİ                                   :
 
KARŞI TARAF                        :
 

  1. KONUSU :Konkordatonun feshi talebidir.

 
 
OLAYLAR                        :
1-(konkordato mühletinin tasdikinin tarih ve sayısı)
2-(niye konkordatonun feshinin istendiği )(İİK307—308)
3-(
4-Açıklanan nedenlerle konkordatonun feshini İ.İ.K. hükümleri gereği talep  etme zarureti hasıl olmuştur.
 
 
 
HUKUKİ SEBEBLER  :İ.İ.K.,H.U.M.K.,ve sair ilgili mevzuat.
 
DELİLLER                  :Konkordato dosyası,tanık,…….. ve her türlü kanuni delil.
 
 
SONUÇ VE İSTEM     :Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle talebimizin kabulü ile;  Konkordatonun feshine karar verilmesini vekaleten saygılarımla arz ve talep ederim
 
vekili
Av.
 
EKİ      .
Onanmış vekaletname sureti.
Tebliğ zarfı ve pulu

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat