KONKORDATO SÜRESİNİN KALDIRILMASI TALEBİKONKORDATO SÜRESİNİN KALDIRILMASI TALEBİ

Uzlaşma Dilekçesi Örneği

KONKORDATO SÜRESİNİN KALDIRILMASI TALEBİKONKORDATO SÜRESİNİN KALDIRILMASI TALEBİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

KONKORDATO SÜRESİNİN

KALDIRILMASINI İSTEYEN          :

………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                                 : Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI (BORÇLU)                          : ……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                                   : Konkordato Süresinin Kaldırılması Talebimizden İbarettir
AÇIKLAMALAR                                :

Konkordato Komiseri olan müvekkilin  tüm uyarılarına rağmen borçluya ait işlemler düzeltilmemiş ve kanuna uygun hale getirilmemiştir. Borçlunun yaptığı işlemlere dair rapor ilişikte sunulmuştur. Yapmış olduğum uyarılar ile ilgili yazılar ektedir. Bu durumda konkordato süresinin kaldırılmasını talep etme zarureti hâsıl olmuştur.

DELİLLER                           :  Her tür delil.

HUKUKİ SEBEPLER          :  İİK. md. 290 ve İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda açıkladığımız nedenlerle konkordato süresinin kaldırılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

 

Konkordato Komiseri Vekili

                                                                                                                                                              Av.

[/column]

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat