İKNA SURETİYLE İRTİKAP SUÇU - AZMETTİRME - SUÇA İŞTİRAK

KIZ KAÇIRMA ALIKOYMA VE KIZLIK BOZMA SUÇUNDAN DOLAYI ŞİKAYET DİLEKÇESİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

MÜŞTEKİ                 :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                      :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

ŞİKAYET EDİLEN   :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                        :Kız Kaçırma, Alıkoyma ve Kızlık Bozma Suçundan Dolayı Şikayetimizdir.
SUÇ                            :Kız Kaçırma, Alıkoyma ve Kızlık Bozma
AÇIKLAMALAR     :

 

  1. Yukarıda adı belirtilen şüpheli, müvekkilemi …/…/… tarihinde oturmakta olduğu ….. Mahallesi, … Sokak No:… adresindeki evinden alarak zorla kaçırmıştır.
  2. Şüpheli, müvekkilimi …..İli……Köyüne götürmüş, burada bir ay alıkoymuştur. Köye götürmesinden bir süre sonra müvekkileme “ben seni evlenmek için kaçırdım, seni geri götürsem de, artık senin için kötü olur” diyerek kandırmış, evlenme vaadiyle kızlığını bozmuştur.
  3. Şüpheli, müvekkileme evlenmeye razı olması için ……., ……….., ev eşyasının tamamını vaat etmiştir. Sonra da resmi nikah yaptıracağım diye getirmiş, babasının evine bırakmış, ben seni almayacağım başının çaresine bak diyerek bırakıp gitmiştir.
  4. Bu itibarla Türk Ceza Kanununda belirtilen suçun oluşmuş bulunmasından dolayı iş bu şikayet dilekçesinin verilmesi zorunluluğu doğmuştur.

DELİLLER                           :  Her tür delil.

HUKUKİ SEBEPLER          :  TCK. md. 104, 109 ve ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda arz ettiğim nedenlerle şüpheli hakkında gerekli kovuşturmanın yapılarak cezalandırılması için kamu davası açılmasını vekil eden adına saygılarımla arz ve talep ederim.

Şikayet Eden Vekili
Av.

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat