İKNA SURETİYLE İRTİKAP SUÇU - AZMETTİRME - SUÇA İŞTİRAK

KIYMET TAKDİRİ YAPTIRILMASI TALİMATI – HACİZLİ MENKUL MALLAR İÇİN

T.C.

…..İcra Md.

…../Esas

…………………  İcra Müdürlüğü’ne

TALİMAT DOSYA NO: Tal.

 

ALACAKLI                   : 
BORÇLU                        :
BORÇ MİKTARI           :……………. (Takip talebi tarihinden itibaren işleyen faiz, icra ve tahsil masrafları ile vekalet ücreti dahil değildir.)

Aşağıda dökümü yapılan mahcuz malın satışa esas olmak üzere kıymet takdirinin yapılmasına karar verilmiştir. Karar gereğince işlem yapılarak neticeden Müdürlüğümüze bilgi verilmesi rica olunur. (…/…/… )

 

İCRA MÜDÜRÜ
 

MAHCUZ BİLGİLERİ        :

 

 

 

NOT  : Masraf olarak ………………TL, …………..

PTT’sinin ../../…. tarih ve …. sayılı havalesiyle gönderilmiştir.

 

 

 

 

 

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat