Kişisel Verinin Veriliş Amacı Dışında Kullanılması Durumunda Ne Olur?

TCK m. 249 nedir?

Kişisel Verinin Veriliş Amacı Dışında Kullanılması Durumunda Ne Olur?

Şikâyetçinin bir banka çalışanının kendisini arayarak eşinin nüdürü olduğu Şirket ile ilgili olarak eşine ulaşamadığını ve jşiyle iletişime geçebilmesi konusunda kendisine yardımcı ol­masını talep ettiği, bunun üzerine müşterisi olarak Bankaya kendisiyle ilgili işlemlerde kullanılması için vermiş olduğu ileti­şim bilgilerine amacı dışında nasıl ve neden ulaşıldığı hakkında bilgi almak için Bankaya başvuru yaptığı ve Bankanın kendisine yazılı bir cevap vermediği iddiasıyla yapılan başvurusunun ince­lenmesi sonucunda;

Şikâyetçinin talebini Bankaya e-posta yoluyla ilettiği ancak Bankadan cevap verilmediği yönündeki iddiası ile ilgili olarak Bankanın Şikâyetçinin e-posta adresine mesaj gönderdiği ve gönderilen mesajda “… paylaşımınız hakkında detaylı bilgilen­dirme yapabilmek amacıyla iletişim numaranız üzerinden size ulaşmayı denedik ancak yanıt alamadık. İşleminiz ile ilgili de­tayları …Hizmet Hattı’nı arayarak öğrenebilirsiniz…” ifadeleri­ne yer verilerek şikayetçinin bilgilendirilmesi yoluna gidildiği görülmüştür.

Bu çerçevede;

Banka tarafından, Şikâyetçiye gönderilen e-posta mesajında başvurusuna ilişkin detayları Banka Hizmet Hattını arayarak öğre­nebileceğine dair bilgilendirme yoluna gidilmesinin, veri sorumlu- sunca Şikâyetçiye başvurusunda talep ettiği hususları açıklayıcı nitelikte yazılı veya elektronik ortamda bir cevap olarak değerlendi- rilemeyeceği kanaatine ulaşılmış olduğundan, Şikâyetçinin başvu­rusuna Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Teb­liğ hükümlerine uygun cevap verilmemiş olması nedeniyle Bankaya Kanun ve Tebliğ hükümlerine uyum hususunda azami dikkat ve özenin gösterilmesi konusunda hatırlatmada bulunulmasına,

Şikâyetçinin müşterisi olduğu Bankaya kendisine ait iş ve iş­lemlerde ulaşılması adına vermiş olduğu telefon numarası bilgisi­nin, eşine ulaşılmasında yardımcı olunabilmesi adına işlenmesi­nin, 6698 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin (2) numaralı fıkra­sının (c) ve (ç) bentlerinde yer alan kişisel verilerin işlenmesinde ‘‘belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme ve işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma” ilkelerine uyulması zorunlulu­ğuna aykırı olduğu ve bu çerçevede Kanunun 12’nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca veri sorumlusunun kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek amacıyla uy­gun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almadığını göstermesi nedeniyle Banka hakkında Kanunun 18’inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi uyarınca 100.000 TL idari para cezası uygulanmasına

Karar verilmiştir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat