KHK ile İhraç Edilen Memur Emekli İkramiyesi Alabilir mi?

Kişisel Verinin İzinsiz Aktarılması Durumunda Ne Olur?

İlgili kişi tarafından, online olarak insan kaynakları hizmeti sunan veri sorumlusuna ait bir platform üzerinden yapılan iş başvurusunun akabinde; veri sorumlusunun, ilgili kişiye ait baş­vuru bilgisi, ad ve soyadı ile e-posta adresi bilgisini içeren kişi­sel verileri herhangi bir hukuki sebebe dayanmadan diğer işe başvuranlarla paylaştığı tespit edildiğinden;

Bu durumun; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Ka­nununun 12’nci maddesinin (1) numaralı fıkrasına aykırılık teş­kil etmesi nedeniyle anılan Şirket hakkında Kanunun 18’inci maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmıştır.

Bir şirketler topluluğu bünyesinde yer alan birden çok veri sorumlusu şirketler arasında veri aktarımı gerçekleştirilmesinin, üçüncü kişiye veri aktarımı olarak değerlendirildiği, bu itibarla aynı şirketler topluluğu bünyesinde yer alan veri sorumluları arasında gerçekleşecek veri aktarımında da 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 8’inci maddesi hükümlerinin esas alınması gerektiği dikkate alındığında,

İş başvurusunda bulunan bir adayın açık rızası olmadan ki­şisel verilerinin bir şirketler topluluğu altında yer alan veri so­rumluları arasında aynı veri tabanını kullanmak suretiyle payla­şılmasının Kanunun 12’nci maddesinin (1) numaralı fıkrasına aykırılık teşkil etmesi nedeniyle, anılan Şirket hakkında Kanu­nun 18’inci maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmıştır.

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat