Kişisel veri nedir? Kişisel Verinin Tanımı

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

Kişisel veri nedir? Kişisel Verinin Tanımı

Kişisel veri, 6698 sayılı Kanunun gerekçesinde şöyle tanım­lanmıştır:

“Bireylerin kimliklerini belirli hale getirmeye elverişli her türlü bilgidir. ”

Kanun metninde de benzer bir tanım tercih edilmiştir:

“Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir. ”

6698 sayılı Kanun kapsamında vücuda getirilen Kişisel Bil­gileri Korumu Kurumu da kişisel bilgiyi şöyle tanımlar:

“Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir”.

Yukarıdaki tanımlar incelendiğinde; kişisel veri kavramının 3 ana unsuru olduğu görülür. Ancak unutulmamalıdır ki bu un­surlar, kanun kapsamını belirlemek için kullanılmaktadır. Yoksa kişisel veri kavramı bu şekilde sınırlanamadığı gibi, tersine ne­redeyse sınırsız biçimde genişletilebilir.

6698 sayılı Kanun kapsamında kişisel veri kavramının sahip olduğu 3 temel unsur şunlardır:

  • Gerçek kişiye ait olma
  • Kişiyi belirli ya da belirlenebilir kılma
  • Her tür bilgiyi içerme

Gerçek kişiye ait olma; tüzel kişilere ait olan verilerin, kişi­sel veri kapsamında olmamasını ifade eder. Kanun tüzel kişile­rin sahip oldukları verileri, örneğin adresi ya da ticaret unvanı gibi, kişisel veri kabul etmez. Kişisel veriden bahsedilmek için, her şeyden önce bu bilgini bir “gerçek” kişiye ait olması gerekir.

Kişiyi belirli ya da belirlenebilir kılma; bir bilginin kişisel veri kabul edilebilmesi için, kişinin gerçek kimliğini doğrudan göstermesi ya da doğrudan göstermiyorsa bile, bir şekilde o kişiyle ilişkilendirilmesine sebep olmasını ifade eder.

Her türlü bilgiyi içerme ise; kişisel veri olarak kabul edilen bilgileri sınırlı sayıda olmamasıdır. Kişinin adı ve soyadından telefon numarasına, hobilerinden ses kaydına neredeyse her türlü bilgi kişisel veri kapsamına girebilir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat