Kiralananın Başkasına Kiralanması Sebebiyle Tahliye Dilekçesi


SULH HUKUK  MAHKEMESİ  HAKİMLİĞİ’NE
DAVACI                          :
 
VEKİLİ                           :
 
DAVALI                          :
 
DAVA KONUSU              :Kira sözleşmesine aykırılık sebebiyle tahliye talebidir.
(Yıllık Kira Bedeli.                             TL.)
 
OLAYLAR                       :
1-Davalı        ekte sunulan tarihli kira sözleşmesi ile                adresindeki taşınmazda kiracı olarak oturmaktadır.
2-Kira sözleşmesine göre (aykırılık sebebi bir başkasına kiralama)     halde müvekkilimin bilgi ve rızası olmadan  (aykırılık sebebi) olarak kullanmaya başlamıştır.
3-Davalının sözleşmeye aykırılığa son vermesi için              noterliği    tarih ve     yevmiye nolu ihtarname keşide edilmiş ise de davalı sözleşmeye aykırılığı verilen süre içerisinde gidermemiştir.
4-Davalının bütün bu girişimlere rağmen taraflar arasındaki kira sözleşmesine aykırı davranması sebebiyle işbu davayı açarak Yüce Mahkemenizden davalının tahliyesini talep etme zarureti hasıl olmuştur.
 
HUKUKİ SEBEBLER :H.U.M.K.,6570.S.K. ve sair ilgili mevzuat.
 
DELİLLER                  :Kira sözleşmesi,İhtarname Keşif Tanık beyanı ve her türlü kanuni delil.
 
 
SONUÇ VE İSTEM    :Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerden dolayı talebimizin kabulü ile Davalının tahliyesine,yargılama giderleri ile ücreti vekaletin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.
 
Davacı vekili
Av.
 
EKİ      .
1-Kira Sözleşmesi
2-İhtarname
3-Tebliğ zarfı ve pulu
4-Onanmış vekaletname sureti

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat