Kira Sözleşmesine Aykırılık Nedeniyle Tahliye Davası Dilekçesi

SULH HUKUK  MAHKEMESİ  HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                          :

 

VEKİLİ                           :

 

DAVALI                          :

 

DAVA KONUSU              :Kira sözleşmesine aykırılık sebebiyle tahliye talebidir.

(Yıllık Kira Bedeli.                             TL.)

 

OLAYLAR                       :

1-Davalı        ekte sunulan tarihli kira sözleşmesi ile                adresindeki taşınmazda kiracı olarak oturmaktadır.

2-Kira sözleşmesine göre (aykırılık sebebi)     halde müvekkilimin bilgi ve rızası olmadan  (aykırılık sebebi) olarak kullanmaya başlamıştır.

3-Davalının sözleşmeye aykırılığa son vermesi için              noterliği    tarih ve     yevmiye nolu ihtarname keşide edilmiş ise de davalı sözleşmeye aykırılığı verilen süre içerisinde gidermemiştir.

4-Davalının bütün bu girişimlere rağmen taraflar arasındaki kira sözleşmesine aykırı davranması sebebiyle işbu davayı açarak Yüce Mahkemenizden davalının tahliyesini talep etme zarureti hasıl olmuştur.

 

HUKUKİ SEBEBLER :H.U.M.K.,T.B.K. ve sair ilgili mevzuat.

 

DELİLLER                  :Kira sözleşmesi,İhtarname Keşif Tanık beyanı ve her türlü kanuni delil.

 

 

SONUÇ VE İSTEM    :Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerden dolayı talebimizin kabulü ile Davalının tahliyesine,yargılama giderleri ile ücreti vekaletin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.

 

Davacı vekili

Av.

 

EKİ      .

1-Kira Sözleşmesi

2-İhtarname

3-Tebliğ zarfı ve pulu

4-Onanmış vekaletname sureti

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...