Kimler Açık Cezaevine Gidemez?

Kimler Açık Cezaevine Gidemez?

Hangi Hükümlüler Açık Cezaevine Gidemez?

Açık cezaevine gidemeyecek hükümlüler ilgili yönetmeliğin 8 maddesinde açıklanmıştır. Buna göre; kapalı cezaevlerinde bulunan hükümlülerden ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm olanlar, ikinci defa tekerrür hükümleri uygulanan hükümlüler, üç kez hücre cezası alan hükümlüler, terör ve örgütlü suçlar kapsamında ceza alan hükümlüler, şartlı tahliyesi geri alınan hükümlüler, kapalı veya açık cezaevinden firar eden hükümlüler her ne olursa olsun açık cezaevlerinde kalamazlar. Ayrıca kapalı cezaevinde hükümlü olup da CMK 100. Maddesi gereği başka suçtan kuvvetli suç şüphesi sebebiyle tutuklu olan kişilerle üst sınırı yedi yıldan fazla olan başka bir suç sebebiyle soruşturma veya kovuşturma aşaması devam eden kişiler de açık cezaevlerine ayrılamazlar. Yönetmeliğin bu şekilde düzenlenmesi açık cezaevlerinin ıslah olma ihtimali yüksek olan hükümlülere öncelikli uygulanması amacıyla düzenlendiğini göstermektedir.

İlgili Yönetmelik Maddesi
>Açık kuruma ayrılamayacak hükümlüler

MADDE 8 –

(1) Kapalı kurumlarda bulunan hükümlülerden;
a) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm olanlar,
b) Haklarında ikinci defa tekerrür hükümleri uygulananlar,
c) Haklarında iyi hâl kararı verilse bile, 5275 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde sayılan eylemlerden dolayı toplam üç kez hücreye koyma cezası alanlar,
ç) Terör ve örgütlü suçlardan hükümlü olup, 6 ncı maddenin ikinci fıkrasının (c) ve (ç) bentleri dışında kalanlar,
d) Koşullu salıverilme kararının geri alınması nedeniyle kalan cezası infaz edilmekte olanlar,
e) Eğitim evleri hariç kapalı veya açık kurumlardan firar edenler,
açık kurumlara ayrılamaz.
(2) Kapalı kurumda hükümlü olup;
a) İşlediği iddia olunan başka bir suçtan dolayı haklarında 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 100 üncü maddesine göre tutuklama kararı verilenler,
b) Haklarında üst sınırı yedi yıldan az olmayan başka bir suçtan soruşturma veya kovuşturması devam etmekte olanlar ile üst sınırı yedi yıldan az olmayan bir suçtan henüz kesinleşmemiş mahkûmiyet kararı bulunanlar,
bu durumları devam ettiği sürece açık kurumlara ayrılamaz.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat