Kayyumluğun Kaldırılması Davası Nasıl Açılır?

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

Kayyumluğun Kaldırılması Davası Nasıl Açılır?

Taşınmazın maliki veya malikinin mirasçıları bulunmadığı takdirde, taşınmazın yönetimi için kayyum adı altında yönetici atanır. Kayyum atanması Sulh Hukuk Mahkemesince yapılır. Taşınmaz kayyumla yönetilirken, mirasçılar ortaya çıktığı veya taşınmaz sahibi bulunduğu takdirde Asliye Hukuk Mahkemesine başvurularak,, kayyumluğun ve kayyumluk kararının kaldırılması istenebilir. Mahkemece de, gerekli inceleme yapılarak dava sabit olursa kayyumluğun ve kayyumluk kararının kaldırılması yoluna gidilir. Uygulamada çoğunlukla; Vakıfla ilgili taşınmazlar üzerinde bulunan kayyumluk kararının ve kayyumluğun kaldırılması talebedilmektedir. Dava, her türlü delille ispatlanabilir. Davada husumet Vakıflar idaresine düşmeyip, kayyum atanan kişiye düşecektir.

Kaj’yumluk kararının kaldırılmasıyla taşınmazın yönetimi sağsa malikine, maliki ölü ise istekte bulunan mirasçı veya mirasçılarına geçecektir.

Kayyumluğun Kaldırılması Davası Görevli Mahkeme

Asliye Hukuk Mahkemesi’dir.

Kayyumluğun Kaldırılması Davası Yetkili Mahkeme

Taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi yetkili mahkemedir.

Kayyumluğun Kaldırılması Davası Davacı

 1. Kayyumla yönetilen taşınmazın gerçek maliki.
 2. Taşmmatm maliki ölmüşse, bunun mirasçısı veya mirasçıları
 3. Vakıflar Genel Müdürlüğü.

Kayyumluğun Kaldırılması Davası Davalı

Taşınmazı yöneten kayyum veya kayyumlar

Kayyumluğun Kaldırılması Davası Dava Açma Koşulları

 1. Kayyumla yönetilen taşınmazın maliki ortaya çıkmalı
 2. Taşınmazın maliki ölü ise. mirasçılar bulunmalı ve taşınmazın kendilerine kaldığını iddia etmeli.
 3. Kayyumluk kararının kaldırılması istenilmeli.

Kayyumluğun Kaldırılması Davası z önünde Tutulacak Hususlar

 1. Tapu kayıtları getirtilecektir.
 2. Kayyumluk karan veren Sulh Hukuk Mahkemesinin, karan ve kayyumluk dosyası getirtilip incelenecektir.
 3. Tanık dinlenebilecek, yani dava her türlü delille ispatlanabilecektir.
 4. Üzerinden Kayyumluk kararının ve Kayyumluğun kaldırılması istenebilen taşınmazın maliki ölü ise davacı mirasçısından veya mirasçılarından mirascılık (veraset) belgesi istenecektir. Ayrıca nüfus kayıtları ile de mirascılık tespit olunabilir.
 5. Taşınmazın maliki ölü olur, hiç mirasçısı da bulunmadığı takdirde taşınmaz hazineye kalacağından hazine tarafından da Kayyumluğun kaldırılması, taşınmazın hazine adına yazılması davası açılabilir.
 6. Bunun gibi Vakıf taşınmazlar için de Vakıflar idaresi: Kayyumluğun kaldırılmasını ve Vakfı adına taşınmazın tescilini mahkemeden isteyebilir.
 7. Dava yerinde bulunduğu takdirde ve sabit olduğunda, Sulh Hukuk Malıkemesınce verilen Kayyumluk kararının kaldırılmasına karar verilecektir. Bu takdirde Kayyumun taşınmaz üzerinde yönetme hakkı kalkmış ve taşınmaz malik veya ölü ise mirasçısı davacıya geçmiş olacaktır.
 8. Önemli olan Kayyumluk atanması koşullarının ortadan kalkmış olup olmadığının saptanmasıdır. Davanın çözümü buna bağlıdır.
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat