YETERSİZ BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ EDİLMEMESİ USULÜ KAZANILMIŞ HAK DOĞURMAZ

Kayseri Boşanma Avukatı, Kayseri Ceza Avukatı Gibi Kelimeler Websitesinde Kullanılabilir mi?

Kayseri Boşanma Avukatı, Kayseri Ceza Avukatı Gibi Kelimeler Websitesinde Kullanılabilir mi?

Hukuk Fakültelerinin artması ve avukatların çoğalmasıyla birlikte avukatlık mesleğinde her geçen gün mesleğe yeni başlayan meslektaşların büro gideri, aile geçimi gibi sebeplerden dolayı yeni müvekkil arayışları e-ticaret ve internetin hızla yayılması dolayısıyla avukatları internet sitelerinde reklama yönlendirmektedir.

Ankara, İstanbul ve İzmir Baroları reklam yasağına fazla dikkat etmese de küçük olan barolarda gerek bir kısım avukatların şikayetleri gerekse baronun resen araştırması sonucunda reklam yapan avukata disiplin soruşturması açılmaktadır.

Avukatlar en çok reklam yasağını kayseri boşanma avukatı, kayseri ceza avukatı, kayseri avukat, kayseri iş mahkemesi avukatı gibi kelimelerle web sitelerinde kullanmaktadır fakat bu durum Avukatlık Reklam Yönetmeliği’ne aykırıdır. Avukatlık Reklam Yönetmeliği’nin 9. Maddesi avukatın internette reklam yapmaması gerektiğini şu şekilde belirtmektedir.

Madde 9 — Bu Yönetmelik kapsamında olanlar, internet dahil, teknolojinin ve bilimin olanak tanıdığı her tür ortamda avukatlık mesleğinin onur ve kurallarına, avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenen “Avukatlık Meslek Kuralları”na aykırı olmayacak şekilde kendisini ifade etme hakkına sahiptir.

Mesleki faaliyetlerini internet üzerinden sürdürmek, müvekkillerini bilgilendirmek, mesleki makalelerini ve bilimsel çalışmalarını yayınlamak amacıyla yalnızca [av.tr] uzantılı internet sitesi açabilir.

Tabelada, basılı evraklarında ve internet sitesinde sadece av.tr uzantılı veya Türkiye Barolar Birliğinin ya da bağlı bulunduğu barosunun verdiği e-posta adreslerini kullanabilir.

Internet sitesi üzerinden mesleki faaliyetini yürütürken avukatlık mesleğinin onur ve kurallarına, avukat unvanının gerektirdiği saygı ve güvene aykırı olmamak şartı ve gerekli güvenlik tedbirlerini alarak sır saklama yükümlülüğüne uygun davranmak kaydı ile internet’in kendine özgü araçlarını ve sadece ilgili kişinin ulaşabileceği, şifre-algoritma ile korunan internet sitesinin geri planında kişiselleştirilmiş “sanal ofis” benzeri uygulamaları kullanabilir.

Bu uygulamalar ilgilisinin dışındakilerin kullanımına açılamaz.

Bu Yönetmelik kapsamında olanlar açacakları internet sitelerinde;

a) Site sahibi ya da sahiplerinin adı soyadı varsa akademik unvanı, avukatlık ortaklığı ise tescil unvanı, avukatlık bürosu ise büro unvanı, fotoğrafı, Türkiye Barolar Birliği ve baro sicil numaraları, mesleğe başlama tarihi, mezun oldukları üniversite, bildikleri yabancı dil, mesleki faaliyetin yürütüldüğü büro adresi, telefon ve faks numaraları, e-posta adresi gibi bilgilerin bulunmasını sağlar.

b) İş sağlama amacına yönelik olmamak ve meslektaşlarıyla haksız rekabete yol açmamak kaydıyla internet sitelerini arama motorlarına kayıt ederken anahtar kelime (keyword) olarak; “adı ve soyadı”, “avukatlık ortaklığı unvanı”,”avukatlık bürosu unvanı”, “bulunduğu şehir ve kayıtlı oldukları baro” “avukat, hukuk, hukukçu, adalet, savunma, iddia, eşitlik, hak” dışında bir sözcük ya da tanıtım tümcesi kullanamaz.

c) İş sağlama amacına yönelik ve meslektaşlarıyla haksız rekabete yol açacak şekilde, internet kullanıcılarını kendi sitesine veya kendi sitesinden bir başka siteye yönlendirecek internet kısa yolları kullanamaz, kullanılmasına izin veremez ve reklam veremez ve alamaz.

İlgili reklam yönetmeliğinden görüldüğü üzere avukatın web sitesi açarken dikkat etmesi gereken hususlar vurgulanmıştır.