Kayıp ve Buluntu Eşyalar Nasıl Satılır?

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

Kayıp ve Buluntu Eşyalar Nasıl Satılır?

Kayıp ve Buluntu Eşyaların Satışı

Kaybedilmiş bir şeyi bulan kimse, malın sahibine, sahibini bilmiyorsa kolluk kuvvetlerine, köylerde muhtara bildirmek veya araştırma yapmak ve gerektiğinde ilân etmek zorundadır.

4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNU

III. Bulunmuş eşya

1. Arama ve ilân

Madde 769-
 Kaybedilmiş bir şeyi bulan kimse, malın sahibine, sahibini bilmiyorsa kolluk kuvvetlerine, köylerde muhtara bildirmek veya araştırma yapmak ve gerektiğinde ilân etmek zorundadır. Bulunan şey önemli ölçüde değerli ise, her hâlde kolluk kuvvetlerine veya muhtara bildirmek gerekir.

 
Oturulan bir evde veya işyerinde ya da kamu hizmeti görülen yerde bir şey bulan kimse, bunu o yer sahibine veya kiracıya ya da kamu hizmeti görülen yerde denetim ve gözetim ile görevli olanlara teslim etmek zorundadır.
 
 
2. Koruma ve satma

Madde 770- Bulunan şeyin özenle korunması gerekir.
Korunması aşırı gideri gerektirir veya çabuk bozulabilir bir nitelik taşır ya da kolluk kuvvetleri veya kamu kurumu tarafından bir yıldan fazla saklanmış olursa, bulunan şey satılabilir. Satış, gerektiğinde önceden ilân edilerek açık artırma yoluyla yapılır.
 
Satış bedeli, bulunan şeyin yerine geçer.
 
 
3. Mülkiyetin kazanılması, geri verme

Madde 771- Bulunan şeyin maliki, ilân veya kolluk kuvvetlerine ya da muhtara bildirme tarihinden başlayarak beş yıl içinde ortaya çıkmazsa; bulan kimse, yükümlülüklerini yerine getirmiş olmak koşuluyla o şeyin mülkiyetini kazanır.
 
Bulunan şey malikine geri verilirse, bulan kimse yaptığı giderlerin ödenmesini ve uygun bir ödül verilmesini isteyebilir.
Kaybedilmiş şey oturulan bir evde veya işyerinde ya da kamu hizmeti görülen yerde bulunmuşsa; o yerin sahibi, kiracı veya kurum, o şeyi bulan sayılır. Ancak bunlar ödül isteyemezler.

5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU

Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf

Madde 160- (1) Kaybedilmiş olması nedeniyle malikinin zilyedliğinden çıkmış olan ya da hata sonucu ele geçirilen eşya üzerinde, iade etmeksizin veya yetkili mercileri durumdan haberdar etmeksizin, malik gibi tasarrufta bulunan kişi, şikâyet üzerine, bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

 
ANKARA’DAN BİR ÖRNEK :

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
RAYLI SİSTEM YOLCU TAŞIMA YÖNERGESİ

 
KAYIP EŞYA SAKLAMA

MADDE 8
(1) İstasyon ve araçlarda unutulan eşyalar, eşyayı bulan görevli tarafından tutanak düzenlenmek suretiyle teslim alınır ve bir yıl süreyle saklanır. Sahibi çıkmayan eşyalar, bir yıllık bekleme süresi sonunda, EGO Genel Müdürlüğü’nce oluşturulan komisyonca değerleri belirlenerek açık artırma ile satışa çıkarılır.
 
 

Yasal Dayanaklar

– 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu

– 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu

– 5393 sayılı Belediye Kanunu

– Belediye Zabıta Yönetmeliği

– İlgili kurum yönetmelik ve yönergeleri

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat