İKNA SURETİYLE İRTİKAP SUÇU - AZMETTİRME - SUÇA İŞTİRAK

KATKI PAYINA İLİŞKİN PROTOKOL

1- Taraflar

………, ………… ve taraf vekilleri arasında yapılmıştır.

2- Protokolün Konusu

İşbu taraflar arasında ….. Aile Mahkemesi ….. E sayılı dosyasında görülen katkı payına ilişkin husumetin giderilmesinden ibarettir.

3- Protokol Esasları

….. İli, ….. İlçesi, ….. Mahallesi ….. ada, … parsel’de kayıtlı mesken niteliğinde gayrimenkul taraflar arasında gayrimenkulün ½ hissesi oranında taraflar arasında paylaştırılmıştır.

4- Davacı …., ….. Aile Mahkemesi ….. E sayılı dosyasında talep ettiği ….. İli, ….. İlçesi, ….. Mah., ….. pafta ….. ada, … parsel’de kayıtlı gayrimenkul’deki tüm haklarından feragat edecektir.

5- Davacı …….., ….. Aile Mahkemesi ….. E sayılı dosyasında talep ettiği ….. plakalı araca ilişkin tüm haklarından feragat edecektir.

6- Davacı ……. işbu protokol kapsamında …….’a karşı konusu ne olursa olsun hiçbir hak ve alacak talebinde, maddi ve manevi tazminat isteminde bulunmayacağını, başkaca dava yahut icra takibi yöneltmeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

7- Davacı vekilinin vekalet ücreti;

–    ….. Aile Mahkemesi ….. E sayılı dosyası dolayısıyla …..-TL

–    ….. İcra Müdürlüğü ….. E sayılı dosyası nedeniyle …..-TL

olmak üzere toplamda …..-TL ……… tarafından ödenecektir.

8- İşbu protokol neticesinde davacı …… tarafından ….. Aile Mahkemesi ….. E sayılı katkı payına ilişkin davadan feragat edecektir.

9- Bu sözleşmenin uygulanmasından doğacak anlaşmazlıklar için, ….. Mahkemelerinin ve icra dairelerinin yetkisi taraflarca kabul edilmiştir.

10- Taraflar bir araya gelmekle yukarıda belirlenen şartlarda mutabakata varmışlardır.

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat