Kat irtifakı nedir? Kat irtifakı nasıl kurulur?

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

Kat irtifakı nedir, kat irtifakı nasıl kurulur?

Kat irtifakı nedir?

İnşaatı henüz tamamlanmamış olan, bağımsız bölümlere sahip yapı üzerinde, kat mülkiyetine esas olmak üzere maliklerin arsa payı oranında kurulan irtifak hakkına kat irtifakı denir. Kat irtifakının kurulabilmesi için bütün maliklerin onayı olmalıdır.

Kat irtiafkı henüz tamamlanmamış bir ana yapıdır, henüz ortada inşaat yokken veya inşaatın yapım süreci devam ederken, yapının bağımsız bölümleri üzerinden malikler adına kat irtifaklı tapu çıkarılır. Bu durumda kat irtifakında maliklerin arsa paylarına esas alınır. Yapı tamamlanınca dilerse malikler tapu idaresine başvurarak, kat irtifakını kat mülkiyetine çevirebilirler. Bu durumda alınan bir yapının, yapısı tamamlanınca kat mülkiyetinin alınması gerekir. Kanunla öngörülen süre içerisinde kat mülkiyeti alınmaması cezaya tâbidir. Ayrıca bankadan konut kredisi kullanabilmek için kredi kullanılacak evin kat irtifakı alınmış olmalıdır.

Kat İrtifakı Kurulumu için neler gereklidir?

Öncelikle resmi senet gerekir. Bu senet tapu sicil müdürlüğü tarafından düzenlenir. İrtifak hakkı ise tapu siciline bu senet sayesinde tescil edilir. Kat irtifakı arsa payı oranında arsa malikleri veya paydaşları lehine kurulur. Projenin yapım aşamasında satın alınan konut, iş yeri gibi taşınmazlarda müteahhit tarafından bu taşınmazlar için kat irtifaklı arsa tapusu verilir.

Kat irtifakı ortak maliklerin yazılı beyanı çerçevesine sona erebilir. Ayrıca konu olan arsanın yok olması ile veya kullanılmayacak halde ise son erebilir. Belirtmek gerekir ki kat irtifakı kurulduktan sonra 5 yıl içerisinde binanın projeye uygun olarak tamamlanması öngörülmektedir. Eğer 5 yıllık süre içerisinde yapı tamamlanmazsa, kat irtifakı maliklerinden birinin kat irtifakının bozulmasını Sulh Hukuk Mahkemesine başvurarak talep etme hakkı vardır.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat