Karşı Dava Dilekçesi

     ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

 
DOSYA NO                 :
DURUŞMA GÜNÜ       :
CEVAPLARINI VE KARŞILIK
DAVASINI SUNAN
(DAVALI VE KARŞI DAVACI):
 
VEKİLİ                                    :
KARŞI TARAF
DAVACI VE MUKABİL DAVALI:
 
VEKİLİ                                     :
 
DAVA                                       :
 
D.KONUSU                               : Davaya karşı cevaplarımızın sunulması ve karşı davamızın
kabulü dileğidir.
TEBLİĞ TARİHİ                       :
 
DAVAYA CEVAPLARIMIZ        :
1-
2-
3-
4-
 
KARŞILIK DAVAMIZ               :
1-
2-
3-
4-
 
HUKUKİ SEBEPLER            :
 
DELİLLER                           :………….ve her türlü kanuni delil.
 
SONUÇ VE İSTEM             :Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle;
1-Haksız ve yersiz olarak müvekkilim aleyhine açılan davanın REDDİNE
2-Mukabil davamızın kabulü ile ………………………
3-masraflarla ücreti vekaletin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini
vekaleten arz ve talep ederim.
 
Cevap veren davalı
Ve mukabil davacı vekili
Av.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat