Kapalı Cezaevinden Açık Cezaevine Nasıl Geçilir?

Önalım Nedeniyle Tapu İptali Tescil Davasında Vekalet Ücreti

Kapalı Cezaevinden Açık Cezaevine Nasıl Geçilir?

Kapalı Cezaevinden Açık Cezaevine Geçme Şartları Nelerdir?

Kapalı Cezaevinde kalan hükümlüler cezaların belirli bir bölümünü kapalı cezaevinde yattıktan sonra eğer şartları mevcut ise açık cezaevine geçiş yaparak cezaların kalanını burada geçirebilirler.

Bunun için öncelikle toplam cezanın beşte birini kapalı cezaevinde geçirme ve şartlı tahliye diğer bir adıyla koşullu salıverilme tarihine altı yıl veya daha az süre kalması zorunluluğu vardır. Bu sürelerin kapalı cezaevinde iyi halli olarak geçirilmesi gerekir. Hükümlü kapalı cezaevinde iyi halli davranmamışsa bu imkandan faydalanamayacaktır.
Müebbet Hapis Cezası alan hükümlülerin açık cezaevine ayrılması için şartlı tahliyesi tarihine beş yıl veya daha az kalması gerekir.
Kişinin aldığı ceza yüksek güvenirlikli kapalı kurumlar (F Tipi Cezaevi gibi) veya normal kapalı cezaevlerinin yüksek güvenlikli bölümlerinden infaz edilmesini gerektiriyorsa toplam cezasının üçte biri kapalı cezaevinde iyi halli geçirmesi ve şartlı tahliyesine 3 yıl kalması şartlarıyla bu imkandan faydalanabilirler.

>İlgili Yönetmelik Maddesi

Kapalı kurumdan açık kuruma ayrılacak hükümlüler

MADDE 6 – (1) Hükümlülerden;
a) Toplam cezalarının beşte birini kapalı kurumlarda iyi hâlli olarak geçiren ve koşullu salıverilme tarihine altı yıl veya daha az süre kalanlar,
b) Müebbet hapis cezasına mahkûm olup, koşullu salıverilme tarihine beş yıl veya daha az süre kalanlar,
c) Cezaları yüksek güvenlikli kapalı kurumlar veya diğer kapalı kurumların yüksek güvenlikli bölümlerinde infaz edilenlerden toplam cezalarının üçte birini bu kurumlarda iyi hâlli olarak geçiren ve koşullu salıverilme tarihine üç yıl veya daha az süre kalanlar,
açık kurumlara ayrılabilir.
(2) Açık kurumlara ayrılabilmek için, ayrıca;
a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 102, 103, 142, 148, 149, 188 ve 190 ıncı maddelerinden mahkûm olanların koşullu salıverilme tarihine iki yıldan az süre kalması,
b) 1/3/1926 tarihli ve mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 403, 404, 414, 416/1, 418/1, 491/3-4, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498 ve 499 uncu maddelerinden mahkûm olanların koşullu salıverilme tarihine iki yıldan az süre kalması,
c) 29/7/2003 tarihli ve 4959 sayılı Topluma Kazandırma Kanunu, 30/7/1999 tarihli ve mülga 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleri ile Mücadele Kanununun 14 üncü maddesi ve 5237 sayılı Kanunun 221 inci maddesinden yararlananların koşullu salıverilme tarihine iki yıldan az süre kalması,
ç) Terör ve örgütlü suçlardan hükümlü olup, mensup oldukları örgütten ayrıldıkları idare ve gözlem kurulu kararıyla tespit edilenlerin koşullu salıverilme tarihine bir yıldan az süre kalması,
şartı aranır.
(3) Birden fazla cezanın toplanarak infazı hâlinde, açık kuruma ayrılmada esas alınacak suç, koşullu salıverilme tarihine en az sürenin arandığı suçtur.
(4) Açık kuruma ayrılma süresini dolduranlar hakkında altı aylık deneme süresinin tamamlanması beklenmeden açık kuruma ayrılma kararı alınabilir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat