ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ İSTEMİ-TAŞINMAZIN AOÇ SINIRLARI İÇİNDE KALIP KALMADIĞININ TESPİTİ

KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ İFLAS YOLUYLA TAKİBE İTİRAZIN KALDIRILMASI VE İFLAS TALEBİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

                                                                                                                      ../../….

DAVACI (ALACAKLI)    :

 

VEKİLİ                          :

 

ADRESİ                         :

 

DAVALI (BORÇLU)       :

KONU                            : İtirazın kaldırılması ve iflas kararı verilmesi talebimizdir.

AÇIKLAMALAR              :

1- Müvekkilimiz alacağının tahsilini sağlamak amacıyla borçlu davalı aleyhine ’nün  E. Sayılı Dosyası ile kambiyo senetlerine mahsus iflas yoluyla icra takibinde bulunmuştur.

2- Davalı, yasal süresi içerisinde takibe itiraz etmiştir. Davalının bu itirazı yersiz ve hukuki dayanaktan yoksundur. Bu nedenle itirazın kaldırılmasını talep zarureti doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER    : HMK, İİK. ve sair ilgili mevzuat.

DELİLLER                   : İcra Dosyası, Senet, Yasal Diğer Deliller

TALEP SONUCU         : Arz edilen nedenlerle davamızın kabulüne, davalının itirazının kaldırılarak iflasına karar verilmesine, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla vekaleten talep ederiz. ../../….

DAVACI VEKİLİ

 

 

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat