Kadın Koruma Kararı Dilekçesi

Çekten Cayma Talep Dilekçesi

Kadın Koruma Kararı Dilekçesi

…CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

YAKINAN EŞ                                  :
TC KİMLİK NUMARASI            :
ADRES                                             :
VEKİLİ                                             :
ADRES                                             :
KARŞI TARAF                               :
TC KİMLİK NUMARASI           :
ADRES                                             :
KONU                                               : Ailenin Korunması İçin Gerekli Tedbirlerin Alınması istemimizi içerir.
 
AÇIKLAMALAR               :

1-) Müvekkilimiz …. ….. ile karşı taraf şikayet olunan  eş ….. tarihinden beri evli olup evlilik kayıtları, …İli, … İlçesi, … Mahallesi, …Cilt No, … Aile Sıra No ve … Sıra No’dadır. (EK-1) Tarafların bu evliliklerinden …/…/… doğumlu … isimli ve …/…/… doğumlu …isimli çocukları bulunmaktadır.

2-) Davalı eş evlilik birliğinin kendisine yüklediği edimleri yerine getirmemekte olup müvekkilimiz kendisine bunu hatırlattığında ise şiddete başvurmaktadır. Davalı eve gece geç vakitlerde alkollü olarak gelmekte olup müvekkilimizi ve çocuklarını dövmektedir. Bu husus, mahkemeniz huzurunda dinlenmelerini istediğimiz ve dilekçemiz ekinde (EK-2) sunduğumuz tanık listesinde isimleri ve adresleri yer alan tanıklarımızın ifadeleri ile açıklığa kavuşacaktır.Öte yandan buna ilişkin doktor raporları ekte yer almaktadır. (EK-3)

3-) Bu nedenlerle 6284 Sayılı Yasa uyarınca Makamınızdan şikayet olunan eş aleyhine ve müvekkilimizin ve müşterek çocukların korunması adına gerekli tedbirlerin alınması için bu başvurunun yapılması zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER      : 6284 S. K. m. 4, 5, 8, 10, 13 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER        : Doktor Raporları, Nüfus Kayıt Örneği, Tanık Beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM                        : Yukarıda açıklanan nedenlerle gerekli yasal kovuşturma yapılarak şikayet olunan eş hakkında aile içi şiddetin doğmaması için gerekli tedbir kararının verilmesi için gereğinin yapılmasını saygılarımızla Müvekkil adına arz ve talep ederiz. …/…/…

EKLER: 1– nüfus kayıt örneği
2- Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi
3- Doktor Raporları
 
                                                                                                                      Yakınan Vekili
                                                                                                                     Av. 

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat