İtirazın İptali Dava Dilekçesi

0
9059

İtirazın İptali Dava Dilekçesi


ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA
…………… HUKUK  MAHKEMESİ  HAKİMLİĞİ’NE
DAVACI (ALACAKLI)     :
 
VEKİLİ                            :
 
DAVALI  (BORÇLU)        :
 
DAVA KONUSU               :Davalının İcra takibine yaptığı itirazın iptali talebidir.
 
 
OLAYLAR                        :
1-Müvekkilimin davalı (borçlu) dan olan alacağının tahsili için  ……..tarihinde …………..İcra dairesinde …….. esas sayılı dosya ile takibe başlanmıştır.
2-………emri davalıya (borçluya) …….. tarihinde tebliğ edilmiş ve davalıda süresinde icra takibine haksız ve yersiz olarak itirazda bulunarak takibi durdurmuştur.
3-(itirazın neden haksız olduğu)
4-Duran icra takibine devam edebilmek için iş bu davanın açılması zarureti hasıl olmuştur.
 
 
 
HUKUKİ SEBEBLER  :İ.İ.K.,H.U.M.K.,ve sair ilgili mevzuat.
 
DELİLLER                  :İcra Dosyası,…….. ve her türlü kanuni delil.
 
 
SONUÇ VE İSTEM     :Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle talebimizin kabulü ile;
1-Davalının (Borçlunun) haksız ve yersiz olarak yaptığı itirazın iptaline ve takibin devamına,
2-Davalının (borçlunun) %40 tan aşağı olmamak üzere inkar tazminatına mahkum edilmesine,
3-Mahkeme masrafları ile ücreti vekaletin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini vekaleten saygılarımla arz ve talep ederim
 
Davacı vekili
Av.
EKİ      .
Tebliğ zarfı ve pulu.
Onanmış vekaletname sureti.

Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınan makaleler kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here