İKNA SURETİYLE İRTİKAP SUÇU - AZMETTİRME - SUÇA İŞTİRAK

İŞTİRAK HACZİ TALİMATI

T.C.

…..İcra Md.

…../Esas

…………………  İcra Müdürlüğü’ne

TALİMAT DOSYA NO: Tal.

 

ALACAKLI                   : 
BORÇLU                        :
BORÇ MİKTARI           :……………. (Takip talebi tarihinden itibaren işleyen faiz, icra ve tahsil masrafları ile vekalet ücreti dahil değildir.)

Müdürlüğünüzün aşağıda talimat sayısı yazılı dosyasından haczedilip muhafaza altına alınan mahcuzları üzerine işbu dosyamızdan da iştirak haczi konmasına karar verilmiştir. Karar gereğinin ifası ile neticesinin müdürlüğümüz dosyasına bildirilmesini rica ederim. …/…/…

İCRA MÜDÜRÜ

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat