ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ İSTEMİ-TAŞINMAZIN AOÇ SINIRLARI İÇİNDE KALIP KALMADIĞININ TESPİTİ

İSTİNAF – İSTİNAF DİLEKÇESİNE KARŞI CEVAP SUNULMASI – CEZA

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ … CEZA DAİRESİ’NE

Sunulmak Üzere

… CEZA MAHKEMESİ’NE

 

DOSYA NO                                             :

İSTİNAF TALEBİNE CEVAP VEREN

SANIK                                                     :

VEKİLİ                                                    :

ADRESİ                                                   :

KARŞI TARAF (KATILAN)                 :

VEKİLİ                                                    :

ADRESİ                                                   :

DİLEKÇENİN TEBLİĞ TARİHİ         : ../../….

İSTEM KONUSU                                    : … tarihli istinaf dilekçesine karşı cevaplarımızın sunulmasından ibarettir.

CEVAPLARIMIZ                                   :

Davacı tarafından açılan davada, (…) Ceza Mahkemesi’nin ../../…. gün ve …./… E.  …./… K. sayılı kararı ile ceza artırımına gidilmemesi bakımından katılan hükmün istinafen incelenerek bozulmasını talep etmiştir.

Sanığın, sabit olan eylemi ticaret amacıyla uyuşturucu madde bulundurma suçunu oluşturmakta ancak daha önce sattığı iddia olunan uyuşturucu maddelerin ele geçirilememiş olması karşısında zincirleme suç hükümleri uygulanamayacağı ve Yerel mahkeme kararının hukuka ve yasaya uygun olduğu açıktır.

HUKUKİ NEDENLER                          : … ve diğer ilgili Mevzuat

TALEP SONUCU                                    : Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle ve Yüksek Mahkemenizce re’sen göz önüne alınacak sair sebeplerle; istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmesini, vekalet ücreti ve masrafların karşı tarafa yüklenmesini vekaleten arz ve talep ederim. ../../….

 

SANIK  VEKİLİ

Avukat … …

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat