İstifa Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

İstifa Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

İşçi işyerinden ayrılmak istediğinde istifa dilekçesi vermesi istenmektedir. Gerçekte işçi istifa dilekçesi vererek işten ayrılmak istiyorsa bu doğru bir hareket olacaktır. Fakat patron; işçisine

‘sana tazminatlarını vereceğiz’ diyerek istifa dilekçesi yazması istemiş ve tazminatını vermemişse kandırma vardır. Hileyi hukuk düzeni korumaz ve o belge dava edilerek geçersiz olur. Dava edilmezse geçerliliğini korur. Tavsiyemiz , bu kandırmacadan sonra sıcağı sıcağına noter ihtarnamesi ile bu hakkınızı kullanınız.

T.C. YARGITAY 7.Hukuk Dairesi Esas: 2014/7903 Karar: 2014/17277 16.9.2014 günlü kararında aynen

İşçinin haklı nedenle derhal fesih nedenleri mevcut olduğu ve buna uygun biçimde bir fesih yoluna gideceği sırada, iradesi fesada uğratılarak işverence istifa dilekçesi alınması durumunda da istifaya geçerlilik tanınması doğru olmaz. Bu durumda işçinin haklı olarak sözleşmeyi feshettiği sonucuna varılmalıdır.

İstifa belgesine dayanılmakla birlikte, işçiye ihbar ve kıdem tazminatlarının ödenmiş olması, Türkiye İş Kurumuna yapılan bildirimde işveren feshinden söz edilmesi gibi çelişkili durumlarda, her bir somut olay yönünden bu çelişkinin istifanın geçerliliğine etkisinin değerlendirilmesi gerekir.

İstifa belgesindeki ifadenin genel bir içerik taşıması durumunda, işçinin dava dilekçesinde somut sebepleri belirtmesinde hukuka aykırı bir yön bulunmamaktadır. Bu halde de istifanın ardındaki gerçek durum araştırılmalıdır. ‘

diyerek işçiyi kandırarak ya da baskı ile elinden alınan istifa belgesinin gerçek bir istifa belgesi olup olmadığının belirlenmesini istemiştir. Haklı iken haksız duruma düşmek acı vericidir. Bu nedenle hakkınıza sahip çıkmanız diğer kişilere de örnek olacaktır. Bu yönüyle hakkınızı kullanmanız için hukuki prosedürü iyi bilen tanıdığınız avukata başvurunuz.

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat