Islah dilekçesi örneği( Tahliye Davası )

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

Islah dilekçesi örneği( Tahliye Davası )

………… …. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO :
DAVACI :
DAVACI VEKİLİ :
DAVALI :
DAVA KONUSU : Islah talebinden ibarettir.
AÇIKLAMALAR  :

Müvekkilim her ne kadar ihtiyaç nedeniyle  tahliye davası ikame etmiş ise de, işbu kere, ekte sunmuş olduğumuz  tahliye taahhütnamesine dayanılarak davanın taahhüt nedeniyle tahliyesi yönünde ıslahını talep zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : HMK m. 83 vd. ve ilgili mevzuat.
DELİLER : Tahliye taahhütnamesi vesair her türlü yasal delil.

SONUÇ VE TALEP : Yukarıda saydığımız nedenlerle, ıslah dilekçemizin kabulüne müteakip, taaahhüt nedeniyle davalının …………………………. adresindeki mecurdan tahliyesine karar verilmesini vekaleten saygılarımla talep ederim…./…./…..

Davacı Vekili
Av………………

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat