İşe iade davası sonrası işe başlatmama halinde ispat yükü

İşe iade davası sonrası işe başlatmama halinde ispat yükü

İşe iade sonrası 10 günlük sürede iade başvurusu yaptığını işçi her türlü delil ile ispatlayabilir. İşverenin başvuruyu inkar etmediği durumlar açısından sorun olmayacaktır. Ancak uygulamada genelde noter aracılığı ile ihtarname gönderilmektedir. Yazılı telefon mesajı, faks, telgraf, iadeli taahhütlü mektup, e-mail, komşu işyeri sahipleri veya birlikte gittiği ancak başlatılmadığını bilen ve tutanakta imzası bulunan tarafsız tanıklarla ispat da kabul edilebilir.

Davalı işveren tanıklarının işe geldiğine dair beyanları da başvuru yapıldığını ispat açısından değerlidir.

Resmi tebliğ belgeleri tarihin tespiti açısından kolaylık sağlamaktadır.

Süresi içinde başvuru yanında işçi işe başlamakta samimi olmalıdır. Amacının başlamak değil boşla geçen süre ve işe başlatmama tazminatını alıp ayrılmak olduğuna dair davranışlar, işe başlama iradesi bulunmadığını gösteren itirazlar, işçi açısından olumsuz davranışlar olarak değerlendirilecektir. İşçinin işe iade davası sürecinde başka bir işyerinde çalışması ve işe iade tarihinde sigortalı görülmesi tek başına samimiyetsizliğin göstergesi değildir. İşveren davacıyı işe başlatmalı ancak diğer işyeri ile sigortasını sonlandınııasını istemelidir.

İşe başlamada samimiyet kadar işveren de işe başlatma iradesini 1 ay içerisinde açıkladığını ispatlama!ıdır. Bu da yine her türlü delil ile ispatlanabilir. Genelde uygulamada noter ihtarnamesi kullanılmaktadır.

İşveren davacıyı aynı şartlarla güncellenmiş ücretle işe başlatmalıdır. İşçiyi baskı altına almaya yönelik davranışlar, bezdirmeye süreci uzatmaya yönelik gereksiz evrak istenmesi, çalışma şartlarının ağırlaştırılması, unvan düşürülmesi, emsallerine göre ücretin düşürülmesi gibi işverenin samimiyetini sorgulamayı gerektiren davranışlardan uzak durulmalıdır. Bu tür iddiaların ortaya atılıp ispatlanması halinde işverenin işe başlatmada samimi olmadığı sonucuna varıldığında boşta geçen süre ve işe başlatmama tazminatlarının ödenmesi gündeme gelecektir.

Fesih tarihi ve faiz başlangıçları da alacakların ihtarnamede talep edilmesi ve fesihiıı ne şekilde gerçekleştiği ihtimallerine göre değişecektir. İlgili konu başlıkları altında bu hususlar açıklanmıştır.

Boşta geçen 4 aylık süre açısından davacı bordroları yanında emsal işçi ücretleri, sözleşme ve TİS hükümleri de değerlendirilmelidir. İşe başlatmama halinde başlatılmadığı tarihteki ücretler de gerek şahsi sicil dosyası gerek bordrolar ve gerekse emsal ücret araştırmalarıyla belirlenecektir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat