İşçiye Asgari geçim indiriminin ödenmemesi haklı fesih imkanı verir mi?

0
5
İşçinin, şirket aracıyla işe gidip gelirken geçirdiği kaza, iş kazası mıdır?
İşçinin, şirket aracıyla işe gidip gelirken geçirdiği kaza, iş kazası mıdır?

İşçiye Asgari geçim indiriminin ödenmemesi haklı fesih imkanı verir mi?

Asgari geçim indirimleri de  ücret gibi sosyal bir hak olup ödenmemesi halinde işçinin iş akdini haklı nedenle fesih imkanı bulunmaktadır. Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin bu hususta vermiş olduğu ilke kararının özeti aşağıdaki gibidir;

“….Davacının talep ettiği asgari geçim indirimi alacakları fesihten sonra ve dava tarihinden önce 09.07.2008 tarihinde ödenmiştir. İşyerinde ücret ve bu kabil alacakların hangi tarihlerde ödendiği araştırılıp sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, asgari geçim indirimi alacağının miktarının azlığı nedeniyle işçinin fesih hakkını kullanmasının hakkın kötüye kullanımı olduğu gerekçesiyle davacının kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.”(9. HD. 2010/20054 E. 2012/31277 K. 24.09.2012)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here