İşçiye Asgari geçim indiriminin ödenmemesi haklı fesih imkanı verir mi?

İşçiye Asgari geçim indiriminin ödenmemesi haklı fesih imkanı verir mi?

Asgari geçim indirimleri de  ücret gibi sosyal bir hak olup ödenmemesi halinde işçinin iş akdini haklı nedenle fesih imkanı bulunmaktadır. Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin bu hususta vermiş olduğu ilke kararının özeti aşağıdaki gibidir;

“….Davacının talep ettiği asgari geçim indirimi alacakları fesihten sonra ve dava tarihinden önce 09.07.2008 tarihinde ödenmiştir. İşyerinde ücret ve bu kabil alacakların hangi tarihlerde ödendiği araştırılıp sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, asgari geçim indirimi alacağının miktarının azlığı nedeniyle işçinin fesih hakkını kullanmasının hakkın kötüye kullanımı olduğu gerekçesiyle davacının kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.”(9. HD. 2010/20054 E. 2012/31277 K. 24.09.2012)

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat