Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

İşçinin yol ve yemek ücreti hakkında bilinmesi gerekenler nelerdir?

Yol ücreti uygulamasının varlığı kanıtlanamadığı sürece, tazminata esas ücre­te yol ücreti ilavesi hatalıdır. (Yargıtay 22. HD. 22.05.2014 gün, 2013/10485 E, 2014/14118 K)

Yemek ve yol ücretinin fiilen çalışılan günler karşılığı hesaplanarak, otuza bö­lünmek suretiyle bir günlük karşılığının tespit edilmesi ve buna göre tazminata esas ücretin belirlenmesi gerekirken, fiilen çalışılmayan günler için de yol ve yemek üc­retinin hesaplanarak, tazminata esas ücrete eklenmesi isabetsizdir”. (Yargıtay 22. HD. 29.04.2014 gün, 2013/10681 E, 2014/10222 K)

Yargıtay 9 Hukuk Dairesi,  “Yemek ücreti ödeneceğinin taah­hüt edildiğini iddia ederek yemek ücreti talep eden davacının bu iddiasını yazılı bel­ge ile kanıtlayamadığı, bu açıdan tanık beyanları da yeterli olmadığı, sendika üyesi olmayan ve bu nedenle TİS’ den yararlanmayan davacıya eşitlik ilkesi gerekçe göste­rilerek yol ve yemek ücreti ödenmesi gerektiğinin kabulü hatalıdır” gerekçesiyle ta­leplerin reddi gerektiğini vurgulamıştır.

İşverenin işe başlarken yol ve yemek yardımı yapılacağı yönünde bir taahhüdünün olup olmadığını mahkemece kesin olarak belirlenmelidir.  (Yargıtay 7.HD. 10.02.2014 gün, 2013/17705 T, 2014/3432 K)

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat