İşçinin muvazzaf askerlik dışında silah altına alınmasının kıdem tazminatına etkisi

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

İşçinin muvazzaf askerlik dışında silah altına alınmasının kıdem tazminatına etkisi

İşçinin, muvazzaf askerlik ödevi dışında, manevra veya herhangi bir nedenle silah altına alınması hali, 4857 sayılı iş kanununun 31 maddesinde düzenlenmiş olup, bu durum,  1475 sayılı yasanın 14.  maddesinde yer almadığından, işçinin kıdem hakkı bulunmamaktadır.

İki ay yada en çok doksan gün süreyle, işçinin iş sözleşmesi askıda olduğundan, bu süre içinde bir fesihten söz edilemez. Ancak, muvazzaf askerlik ödevi dışında, manevra veya başka bir nedenle silah altına alınmadurumunda, bu süre iki ayı (veya işçinin çalıştığı her yıl için iki gün eklendiğinde en çok 90 günü) geçerse, iş akdi, kanunun 31. maddesi hükmü  uyarınca işverence feshedilmiş sayılır.

Söz konusu fesih, yasanın 25/2 maddesi uyarınca yapılan bir fesih sayılamayacağından, 1475 sayılı yasanın 14. maddesi hükmüne göre, işçiye, bu halde de kıdem tazminatı ödenmelidir. Yargıtay’ın ilke kararları bu yöndedir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat