Blog

Genel İş mahkemelerinde görülebilecek davalar ve harç türleri nelerdir?

İş mahkemelerinde görülebilecek davalar ve harç türleri nelerdir?

İş mahkemelerinde görülebilecek davalar ve harç türleri nelerdir?

Nisbi harca tabi davalarda, dava dilekçesinde talep edilen alacağın belirli bir kısmı peşin harç olarak hesaplanır. Dolayısı ile bu tutar, talep edilen alacak miktarına göre değişir. Maktu harca tabi davalarda ise, o yıl için belirlenen maktu harç miktarı davayı açarken dosyaya yatırılır.

►Alacak(Nisbi)
Alacak (İşçi İle İşveren İlişkisinden Kaynaklanan)(Nisbi)
Alacak (Sendika Kanunlarından Kaynaklanan)(Nisbi)
Alacak (Sosyal Güvenlik Hukukundan Kaynaklanan)(Nisbi)
Arabuluculukta İcra Edilebilirlik Şerhi(Maktu)
Grev Oylamasına İtiraz(Maktu)
Grevin Durdurulması(Maktu)
Hakem Tayini(Maktu)
Hakemin Reddi(Nisbi)
İcra Emrine İtiraz(Maktu)
İstirdat(Nisbi)
►İş(Nisbi)
İş (Aylık Bağlamaya Esas Göstergenin Belirlenmesi İstemli)(Maktu)
İş (Bağ-Kur Sigortalılığının Tespiti)(Maktu)
İş (Bağ-Kur Tarafından Belirlenen Prime İtiraza İlişkin)(Nisbi)
İş (Hizmetlerin Birleştirilmesinden Kaynaklanan)(Maktu)
İş (İstatistiğe İtiraza İlişkin)(Maktu)
İş (İş Kolunun Tespiti İstemli)(Maktu)
İş (İşverence İşçi Aleyhine Açılan Alacak İstemli)(Nisbi)
İş (Kazanın Niteliğinin Belirlenmesi İstemli)(Maktu)
İş (Kurum İşleminin İptali İstemli)(Maktu)
İş (Kurumca Sigortalıya Karşı Açılan Geri Alım İstemli)(Nisbi)
İş (Kurumun İşverenden Rücuen Tazminat İstemli)(Nisbi)
İş (Sendika Aidatlarının İşverenden Tahsili İstemli)(Nisbi)
İş (Sendika Temsilciliğinden Kaynaklı İşe İade Ve Tazminat İstemli)(Nisbi)
İş (Sendika Üyeliğinin Tespiti İstemli)(Maktu)
İş (Sendika Yetkisinin Tespiti İstemli)(Maktu)
İş (Sendika Yönetim Kurulu Kararına İtiraz İstemli)(Maktu)
İş (Sendikanın Kapatılması)(Harca Tabi Degil)
İş (Sendikaya Kayyum Tayini İstemli)(Maktu)
İş (Sigortalı Murislerinin Hak Sahipliğinin Belirlenmesi İstemli)(Maktu)
İş (Sigortalının Aylığa Hak Sahipliğinin Belirlenmesi İstemli)(Nisbi)
İş (SSK’ca Belirlenen Eksik İşçilik Prim Oranına İtiraza İlişkin)(Maktu)
İş (SSK’ca Belirlenen Eksik İşçilik Prim Tutarına İtiraza İlişkin)(Nisbi)
İş (Sürekli İş Göremezligin Belirlenmesi İstemli)(Maktu)
İş (Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Edaya İlişkin)(Nisbi)
İş (Yurt Dışı Hizmetlerin Belirlenmesi İstemli)(Maktu)
İşçiye Verilen Disiplin Cezasının İptali(Maktu)
İşin Durdurulması Veya İşyerinin Kapatılmasına İtiraz(Maktu)
İşyeri Değiştirilmesi Kararının İptali(Maktu)
►İtirazın İptali(Nisbi)
İtirazın İptali (İşçi İle İşveren İlişkisinden Kaynaklanan)(Nisbi)
İtirazın İptali (Sosyal Güvenlik Hukukukundan Kaynaklanan İtirazın İptali)(Nisbi)
Lokavtın Durdurulması(Maktu)
►Menfi Tespit(Nisbi)
Menfi Tespit (İşçi İle İşveren İlişkisinden Kaynaklanan)(Nisbi)
Menfi Tespit (Sosyal Güvenlik Hukukundan Kaynaklanan)(Nisbi)
Sendika Faaliyetinin Durdurulması(Maktu)
Sendika Yönetim Kurulunun İşten El Çektirilmesi(Maktu)
Tahkim (Hakem)(Nisbi)
Tanıma Ve Tenfiz(Maktu)
►Tazminat(Nisbi)
Tazminat (Haksız İhtiyati Hacizden Kaynaklanan)(Nisbi)
Tazminat (Haksız İhtiyati Tedbirden Kaynaklanan)(Nisbi)
Tazminat (İş Kazasından Kaynaklanan)(Nisbi)
Tazminat (İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Tazminat İstemli)(Nisbi)
Tazminat (İşçi İle İşveren İlişkisinden Kaynaklanan)(Nisbi)
Tazminat (Maddi-Manevi Tazminat)(Nisbi)
Tazminat (Manevi Tazminat)(Nisbi)
Tazminat (Meslek Hastalığından Kaynaklanan)(Nisbi)
Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat)(Nisbi)
Tazminat (Rücuen Tazminat)(Nisbi)
Tazminat (Sendika Kanunlarından Kaynaklanan)(Nisbi)
►Tespit(Maktu)
Tespit (İş Hukukundan Kaynaklanan)(Maktu)
Tespit (İşe İade İstemli)(Maktu)
Tespit (Sendika Kanunlarından Kaynaklanan)(Maktu)
Tespit (Sosyal Güvenlik Hukuku İle İlgili Tespit Davaları)(Maktu)
Tespit (Toplu İş Görüşmesi Grev Ve Lokavt Kanunundan Kaynaklanan)(Maktu)
Toplu İş Sözleşmesinin Yorumu(Maktu)
Toplu İş Uyuşmazlıklarında Resmi Arabulucu Atanması(Maktu)
Yargılanmanın Yenilenmesi(Maktu)
3. Şahıs Tarafından Açılan Menfi Tespit(Maktu)
6183 Sayılı Yasa Gereğince İhalenin Feshi(Maktu)

Değişik İşler:

Adli Yardım Talebi Reddine İtiraz(Harca Tabi Degil)
Delil Tespiti(Maktu)
Diğer Değişik İşler(Maktu)
İhtiyati Haciz(Maktu)
İhtiyati Tedbir(Maktu)
Reddi Hakim/Hakimin Çekinmesi İncelemesi(Harca Tabi Degil)
Tespit (D.İş)(Maktu)
Toplu İş Uyuşmazlıklarında Resmi Arabulucu Atanması(Maktu)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now Button
error: Content is protected !!
Mesaj Gönder