İş mahkemelerince ücret alacakları ile ilgili en sık yapılan hatalar

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

İş mahkemelerince ücret alacakları ile ilgili en sık yapılan hatalar

Uygulamada bir çok işveren, işçinin gerçek ücreti  üzerinden sigorta primlerini ödemediğinden, ücret konusunda genellikle ihtilaflar yaşanmakta, işçilik alacaklarının tespitinde, gerçek ücretin belirlenmesi meselesi önem kazanmaktadır.

Özellikle hizmet tespiti ve işçilik alacaklarına ilişkin davalarda, ücret konusunda, mahkemeler tarafından bir kısım hataların sıklıkla yapıldığı gözlemlenmektedir.

Buna göre;

*Emsal ücret araştırması yapılmadan, sadece tanık beyanları ile sonuca gidilmesi,

*Ücret ödemelerinin, borcu sonlandırıcı nitelikte olduğunu düşünmeyip, ödeme belgelerinin her aşamada sunulabileceği hususuna dikkat edilmemesi,

*Ödeme yapıldığı hususunun tanıkla ispat olunamayacağı hususunun gözardı edilmesi,

*Ücrete itiraz olmadığı halde ücret araştırılması yapılması,

*Mahkeme hükmünde, alacağın net mi yoksa brüt mü olduğunun belirtilmemesi,

*Faize talebine ve tarihlere dikkat edilmeden hüküm kurulması,

*Yapılamayacağı halde, ücret alacağına hakkaniyet indirimi yapılması,

*Hesap hatası içeren bilirkişi raporuna dayanılarak hüküm tesis edilmesi, iş mahkemelerinde görülmekte olan davalarda, mahkemelerin ücret konusunda en sık yaptığı hatalar olarak sayılabilir…

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat