İmar Planı Tadilatı Kararının İptali Dava Dilekçesi


İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA
(Yürütmenin Durdurulması istemi vardır)
 DAVACI                          :
 
VEKİLİ                           :
 
DAVALI                          :
 
D.KONUSU                     :.Plan değişikliğinin işleminin  iptali istemidir.
 
İLAN TARİHİ                 :
 
 
OLAYLAR                       :
1-Müvekkili …………………………..sayılı arsanın tapulu malikidir.
2-(taşınmazın ne olarak kullanıldığı ve hakkında bilgiler)
3-(imar planında nasıl bir değişiklik yapıldığı)
4-Bu imar planında yapılan değişiklik şehircilik kurallarına ve kamu yararına uygun olmayıp müvekkilimi keyfi şekilde rahatsız etmeye yöneliktir. Şöyle ki;
5-
6-
 
 
 
 
 
 
 
 
HUKUKİ SEBEBLER  :İ.Y.U.K.,…………ve sair mevzuat.
 
DELİLLER                  :,Tapu ve İmar Kayıtları,Keşif ve bilirkişi incelemesi,ve her türlü kanuni delil.
 
 
SONUÇ VE İSTEM      :Yukarıda arz edilen sebeplerle davamızın kabulü ile;
1-İşin ivediliği nedeniyle yürütmenin durdurulmasına,
2-Davalı idarenin …………Tarih ve ……….Sayılı kararının
iptaline,
3-Yargılama giderleri ile ücreti vekaletin karşı tarafa tahmiline karar
verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.
 
 
 
Davacı Vekili
Av.
 
EKİ      .

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat