İmar Planı Tadilatı Kararının İptali Dava Dilekçesi

İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

(Yürütmenin Durdurulması istemi vardır)

 DAVACI                          :

 

VEKİLİ                           :

 

DAVALI                          :

 

D.KONUSU                     :.Plan değişikliğinin işleminin  iptali istemidir.

 

İLAN TARİHİ                 :

 

 

OLAYLAR                       :

1-Müvekkili …………………………..sayılı arsanın tapulu malikidir.

2-(taşınmazın ne olarak kullanıldığı ve hakkında bilgiler)

3-(imar planında nasıl bir değişiklik yapıldığı)

4-Bu imar planında yapılan değişiklik şehircilik kurallarına ve kamu yararına uygun olmayıp müvekkilimi keyfi şekilde rahatsız etmeye yöneliktir. Şöyle ki;

5-

6-

 

 

 

 

 

 

 

 

HUKUKİ SEBEBLER  :İ.Y.U.K.,…………ve sair mevzuat.

 

DELİLLER                  :,Tapu ve İmar Kayıtları,Keşif ve bilirkişi incelemesi,ve her türlü kanuni delil.

 

 

SONUÇ VE İSTEM      :Yukarıda arz edilen sebeplerle davamızın kabulü ile;

1-İşin ivediliği nedeniyle yürütmenin durdurulmasına,

2-Davalı idarenin …………Tarih ve ……….Sayılı kararının

iptaline,

3-Yargılama giderleri ile ücreti vekaletin karşı tarafa tahmiline karar

verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.

 

 

 

Davacı Vekili

Av.

 

EKİ      .

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...