İlamlı İcra Takibi Nasıl Yapılır?

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

İlamlı İcra Takibi Nasıl Yapılır?

Konusu para veya paradan başka birşey olan konularda ( örneğin; çocuk teslimi, menkul teslimi, taşınmazların tahliye ve teslimi) önce bir mahkeme ilamı alınıp, ilamlara özgü icra takibi yapılması.

Alacaklının elinde bir mahkeme kararının bulunduğu hallerde başvurulan bir takip yoludur.Takip talebine ilamın eklenmesi gerekir.Takip talebinde bulunabilmek için, zamanaşımı süresi 10 yıldır.Borçluya icra emri gönderilir.

İlamlı İcraya Başvuru Halleri

*Mahkeme kararları

*Hakem kararları

*Mahkeme huzurunda yapılan sulh, kabul ve feragatler

*Noter senetleri

*Temyiz ve icra kefaletnameleri

İcranın geri bırakılması halleri:

*Zamanaşımı

*İfa

*Temyiz

BORÇLU İCRA TAKİBİNE İTİRAZI 7 GÜN İÇERİSİNDE İCRA TETKİK MERCİİ'(İcra Hukuk Mahkemesi) ne üç nedene dayanarak itiraz edebilir:

1 – İLAMA AYKIRILIK İTİRAZI (İlama Aykırılık İddiası İse Süreye Tabi Değildir.)
2 – BORCA İTİRAZ
3 – FAİZE İTİRAZ

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat