İHTİYARİ ARABULUCULUKTA ÖRNEK ARABULUCULUK ANLAŞMA BELGESİ – TUTANAĞI

Bir Uyuşmazlık Arabuluculukla Çözüme Kavuşturulduğunda Arabuluculuğun Son Aşamasında Kullanılır.

6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun 18.maddesi uyarınca düzenlenen Arabuluculuk Anlaşma Belgesi

ÖRNEK ARABULUCULUK ANLAŞMA BELGESİ

Taraf                            : [Ad, soyad, TC Kimlik no./ticaret sicil no.]

Vekili                           : [Ad soyad ve baro sicil no.]

Taraf                            : [Ad, soyad, TC Kimlik no./ticaret sicil no.]

Vekili                           : [Ad soyad ve baro sicil no.]

                        Uyuşmazlık Konusu      : Taraf 1 ile Taraf 2 arasında tazminattan doğan ihtilaf[Uyuşmazlık konusu ayrıntılı olarak belirtilecektir]

Anlaşma Tarihi             :

 

Anlaşma Şartları           : Tarafların Arabulucu ………..’in yardımıyla 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun 18. maddesi uyarınca anlaşmaya varmaları üzerine işbu anlaşma belgesi hazırlanmıştır.

Taraflar arabulucu huzurunda aralarındaki uyuşmazlığın  çözümü konusunda özgür iradeleriyle aşağıdaki şartlarda anlaşmışlardır (Bu kısma açıklamalar yazılır):

  1. ……………………………………………………………….
  1. ……………………………………………………………….

************** Tic. Ltd. Şti 1000 TL (bintürklirası) bedeli ödemeyi ve bu bedeli 20.06.2018 tarihine kadar *************’e ait TR**************** IBAN numaralı hesaba aktarmayı kabul etti. Ayrıca, maddi ve manevi hiçbir tazminat talebi olmadığını beyan etti.

*************, ************** tarafından belirttiği IBAN numarasına 20.06.2018 tarihine kadar ödenecek olan 1000 TL (bintürklirası) bedel haricinde maddi ve manevi başka hiçbir tazminat talebi olmadığını beyan etti.

Taraflar, arabulucunun ücret ve masraflarının [eşit şekilde] / [şu şekilde paylaştırılması] konusunda anlaşmışlardır.

İşbu belge iki sayfa ve üç nüsha olarak düzenlenmiştir.

………………………………….                                                  …………………………………………..

Taraf 1                                                                                     Taraf 2

(Ad, soyad, imza)                                                                                     (Ad, soyad, imza)

 

………………………………….

(Ad, soyad ve imza)

Arabulucu

Arabuluculuk Sicil No: …………

Bu anlaşma üç (3) nüsha olarak düzenlenir; taraflarda ve arabulucunun kendisinde kalır. İcra edilebilirlik şerhi almakta da kullanılır.

CategoryDilekçeler
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat