İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası Dilekçesi


SULH HUKUK  MAHKEMESİ  HAKİMLİĞİ’NE
DAVACI                          :
 
VEKİLİ                           :
 
DAVALI                          :
 
DAVA KONUSU              :……………….. İhtiyacı Sebebiyle tahliye talebidir.
(Yıllık Kira Bedeli.                             TL.)
 
OLAYLAR                       :
1-Davalı ekte sunulan………. tarihli kira sözleşmesi ile …………….               adresindeki taşınmazda kiracı olarak oturmaktadır.
2-(ihtiyaç sebebi)
3-Davalıya …………….. ihtiyacı hususunda  ekte sunulan…………Noterliği ……….tarih ………yevmiye nolu ihtarname ………… tarihinde tebliğ edilmiştir.
4-İhtarname tebliğine rağmen davalı mecuru tahliye etmemiştir. Açıklanan sebeplerle işbu davayı açarak Yüce Mahkemenizden davalının tahliyesini talep etme zarureti hasıl olmuştur.
 
HUKUKİ SEBEBLER :H.U.M.K.,6570.S.K. ve sair ilgili mevzuat.
 
DELİLLER                  :Kira sözleşmesi,İhtarname  Tanık beyanı ve her türlü kanuni delil.
 
 
SONUÇ VE İSTEM    :Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerden dolayı talebimizin kabulü ile ………………… ihtiyacı sebebiyle davalının tahliyesine,yargılama giderleri ile ücreti vekaletin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.
 
Davacı vekili
Av.
 
EKİ      .
1-Kira Sözleşmesi
2-İhtarname
3-Tebliğ zarfı ve pulu
4-Onanmış vekaletname sureti

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat