İFLAS YOLUYLA KAMBİYO SENETLERİNE (ÇEK, POLİÇE VE EMRE MUHARRER SENET) ÖZGÜ İFLÂS YOLU İLE TAKİPTE ÖDEME EMRİ 2

Zilyetliğin İadesi İstemi ve El Atmanın Önlenmesine İlişkin Dava Dilekçesi Örneği

İFLAS YOLUYLA KAMBİYO SENETLERİNE (ÇEK, POLİÇE VE EMRE MUHARRER SENET) ÖZGÜ İFLÂS YOLU İLE TAKİPTE ÖDEME EMRİ 2

Takip Kodu:

                       T.C.

 

Dosya No :……………./………………..

 

 

Örnek No : 12

 

KAMBİYO SENETLERİNE (ÇEK, POLİÇE VE EMRE MUHARRER SENET)

ÖZGÜ İFLÂS YOLU İLE TAKİPTE ÖDEME EMRİ

1 – Alacaklı ve varsa kanuni temsilcisinin ve vekilinin adı,soyadı vergi kimlik numarası ve yerleşim yerindeki adresi; alacaklı yabancı ülkede oturuyorsa, Türkiye’de göstereceği yerleşim yerindeki adresi :
2 – Borçlu ve varsa kanuni temsilcisinin adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresi, alacaklı tarafından biliniyorsa vergi kimlik numarası :
3-Alacağın veya istenen teminatın Türk parasıyla tutarı, faizli alacaklarda faizin miktarı ile işlemeye başladığı gün; alacak veya teminat yabancı para ise alacağın hangi tarihteki kur üzerinden talep edildiği ve faizi :

—————————- olmak üzere

4 – Senet ve tarihi :

İşbu ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren borcu ve takip giderlerini (5) gün içinde ödeme emrini gönderen icra ve iflas dairesine ait banka hesabına yatırmanız; kambiyo senedi ve borca ait her türlü itiraz ve şikâyetlerinizi yine bu (5) gün içinde sebepleriyle birlikte ve diğer tarafa tebliğ edilecek nüshadan bir fazla dilekçe ile icra dairesine bildirmeniz; (5) gün içinde borç ödenmediği; veya itiraz ve şikâyet edilmediği takdirde, alacaklının ticaret mahkemesinden iflâsınızı isteyebileceği; itiraz ve şikâyet edildiği takdirde alacaklının ticaret mahkemesinden itiraz ve şikâyetin kaldırılması ve iflâsınıza karar verilmesini isteyebileceği ihtar olunur.

(İİK m.171)

 

 İcra Memuru

Mühür ve İmza

İcra Dairesi Hesap Bilgileri:

Banka Adı:

IBAN No:

 

                                                               FAİZ DÖKÜMÜ

ALACAK TARİH ARALIĞI GÜN FAİZ TÜRÜ ORAN (%) TUTAR

[/column]

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat