İflas Yoluyla Adi İcra Takibi İşlemi Nasıl Yapılır?

Anayasa'ya Aykırılık Mahkemece Nasıl İleri Sürülür?

İflas Yoluyla Adi İcra Takibi İşlemi Nasıl Yapılır?

İlgili Yasa

Ödeme emri ve münderecatı:

İCRA VE İFLÂS YASASI MADDE 155- Borçlu iflâs yoluyla takibe tâbi şahıslardan olup da alacaklı isterse ödeme emrine yedi gün içinde borç ödenmediği takdirde alacaklının mahkemeye müracaatla iflâs talebinde bulunabileceği ve borçlunun gerek borcu olmadığına ve gerek kendisinin iflâsa tâbi kimselerden bulunmadığına dair itirazı varsa bu müddet içinde dilekçe ile icra dairesine bildirmesi lüzumu ve konkordato teklif edebileceği ilave olunur.

İflâs Yoluyla Adi İcra Takibi Açıklama

İflâs yoluyla alacaklının borçlu hakkında icra takibi yapabilmesi için borçlunun iflâsa tâbi kişilerden olması zorunludur.

İcra Müdürlüğü, alacaklı isterse; ödeme emrine 7 gün içinde borç ödenmediği takdirde alacaklının mahkemeye başvurarak iflâs talebinde bulunabileceği borçlunun itirazı varsa bu 7 gün içinde bildirmesi gerekeceğini de yazacaktır.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat