İFLAS MASASINA KAYIT TALEBİ – İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

Zilyetliğin İadesi İstemi ve El Atmanın Önlenmesine İlişkin Dava Dilekçesi Örneği

İFLAS MASASINA KAYIT TALEBİ – İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

…………………. İFLAS DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE

 

 

Müvekkilim müflis …………….’dan ………….TL alacaklı bulunmaktadır. Müvekkilimin müflisten alacağına ilişkin belge ekte sunulmuştur.

Müvekkilimin müflisten olan alacağının kabul edilerek tasfiye sonunda ödenmesini saygılarımla bilvekale talep ederim. ../../….

ALACAKLI VEKİLİ

Av.

 

 

EKLER                         : 1- Alacağa İlişkin Belge

2Vekalet Örneği

[/column]

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat