İddianamenin kabulü ve sonuçları, iddianame nedir?

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

İddianamenin kabulü ve sonuçları, iddianame nedir?

İddianamenin kabulü kararı ile birlikte CMK 175/1 fıkrasında belirtildiği üzere, ceza muhakemesi sürecinin ikinci evresi olan kovuşturma evresine geçilmiş olur. Dolayısıyla CMK 175/1 fıkrasına göre iddianamenin kabulü ile birlikte kamu davası açılmış olur.

İddianamenin kabulü kararı ile birlikte, kovuşturma evresi başlayacağı için soruşturma evresinde, suç şüphesi altında bulunan kişinin sıfatı şüpheli olmaktan çıkıp sanık olacaktır. Zira CMK 2/1-b bendinde kovuşturma evresinde, suç şüphesi altında bulunan kişinin sıfatının, sanık olduğu ifade edilmiştir. Böylelikle, suç şüphesi altında bulunan şüpheliye tanınan haklar ve yükümlülükler değil kovuşturma evresinde suç şüphesi altında bulunan kişiye, yani sanığa tanınan haklar ve yükümlülükler geçerli olacaktır.

İddianamenin kabulü kararı ile birlikte, sanık hakkında, koruma tedbirleri hususunda karar verme yetkisi, iddianameyi kabul eden mahkemeye geçecektir. Bu durumda, sanık hakkında, hâkim kararını gerektiren hususlarda kararlar (örneğin tutuklama koruma tedbirine karar verilmesi veya bu tedbirin kaldırılması veya süresinin uzatılması) soruşturma evresinde olduğu gibi, sulh ceza hâkimi tarafından değil kovuşturma evresi söz konusu olduğu için artık iddianameyi kabul eden mahkeme tarafından verilecektir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat