İDDİANAME İÇERİĞİNDE SANIĞIN SUÇ TEŞKİL ETTİĞİ KABUL EDİLEN PAYLAŞIMLARIN NELER OLDUĞUNUN BELİRTİLMEMESİ

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

İDDİANAME İÇERİĞİNDE SANIĞIN SUÇ TEŞKİL ETTİĞİ KABUL EDİLEN PAYLAŞIMLARIN NELER OLDUĞUNUN BELİRTİLMEMESİ

T.C.
ERZURUM BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
2. CEZA DAİRESİ
E. 2017/391
K. 2017/607
T. 21.6.2017

* İDDİANAME İÇERİĞİNDE SANIĞIN SUÇ TEŞKİL ETTİĞİ KABUL EDİLEN PAYLAŞIMLARIN NELER OLDUĞUNUN BELİRTİLMEMESİ ( Sanık Hakkında Yeni Bir İddianame Düzenlenmesi Sağlandıktan ve Açılan Dava Bu Dava İle Birleştirildikten Sonra Tüm Deliller Birlikte Değerlendirilerek Sanığın Hukuki Durumunun Belirlenmesi Gerektiği Gözetilmeyip Propaganda Suçuna Dair Soyut Anlatımlardan İbaret Belirtilen İddianameye Dayanılarak Karar Verilmesi Suretiyle Sanığın Savunma Hakkının Kısıtlandığı )

* PROPAGANDA SUÇU ( İddianame İçeriğinde Sanığın Suç Teşkil Ettiği Kabul Edilen Paylaşımlarının Neler Olduğunun Belirtilmemiş Olması Karşısında Sanık Hakkında Yeni Bir İddianame Düzenlenmesi Sağlandıktan ve Açılan Dava Bu Dava İle Birleştirildikten Sonra Tüm Deliller Birlikte Değerlendirilerek Sanığın Hukuki Durumunun Belirlenmesi Gerektiği )

* SAVUNMA HAKKI ( İddianame İçeriğinde Sanığın Suç Teşkil Ettiği Kabul Edilen Paylaşımlarının Neler Olduğunun Belirtilmemiş Olması Karşısında Sanık Hakkında Yeni Bir İddianame Düzenlenmesi Sağlandıktan ve Açılan Dava Bu Dava İle Birleştirildikten Sonra Tüm Deliller Birlikte Değerlendirilerek Sanığın Hukuki Durumunun Belirlenmesi Gereği Gözetilmeyip Propaganda Suçuna Dair Soyut Anlatımlardan İbaret Belirtilen İddianameye Dayanılarak 5271 S.K. 225/1. Md.sine Aykırı Şekilde Karar Verilmesinin İsabetsizliği )

5271/m.170/4,225/1

ÖZET : İddianame içeriğinde, 5271 S.K. 170. maddesinin 4. fıkrasına aykırı olarak sanığın suç teşkil ettiği kabul edilen paylaşımlarının neler olduğunun belirtilmemiş olması karşısında, sanık hakkında anılan maddedeki tüm hususları içerir nitelikte yeni bir iddianame düzenlenmesi sağlandıktan ve açılan dava bu dava ile birleştirildikten sonra tüm deliller birlikte değerlendirilerek sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gerektiği gözetilmeyip, propaganda suçuna dair soyut anlatımlardan ibaret belirtilen iddianameye dayanılarak aynı Kanunun 225/1. maddesine aykırı şekilde karar verilmesi suretiyle sanığın savunma hakkının kısıtlanması, hatalıdır.

DAVA : İlk derece Mahkemesince verilen hükme karşı istinaf yoluna başvurulmakla, başvurunun ve kararın niteliği ile suç tarihine ve istinaf başvurusunda bulunanın istinaf dilekçesi içeriğine göre dosya görüşüldü:

İstinaf başvurusunun reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

KARAR : Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 13/04/2016 tarih ve 2016/583 esas sayılı iddianame içeriğinde, 5271 Sayılı CMK’nın 170. maddesinin 4. fıkrasına aykırı olarak sanığın suç teşkil ettiği kabul edilen paylaşımlarının neler olduğunun belirtilmemiş olması karşısında, sanık hakkında anılan maddedeki tüm hususları içerir nitelikte yeni bir iddianame düzenlenmesi sağlandıktan ve açılan dava bu dava ile birleştirildikten sonra tüm deliller birlikte değerlendirilerek sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gerektiği gözetilmeyip, propaganda suçuna dair soyut anlatımlardan ibaret belirtilen iddianameye dayanılarak aynı Kanunun 225/1. maddesine aykırı şekilde karar verilmesi suretiyle sanığın savunma hakkının kısıtlanması,

Kabul ve uygulamaya göre ise;

Sanık hakkında 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunun 7/2-2.cümlesi uyarınca hükmolunan 3 yıl 9 ay hapis cezası, TCK’nın 62. maddesiyle 1/6 oranında indirilirken, sonuç hapis cezasının 3 yıl 1 ay 15 gün yerine, 2 yıl 13 ay 15 gün olarak eksik belirlenmesi,

Oluşa ve dosya kapsamına uyan uygulama maddesi 3713 Sayılı TMK’nın ”7/2” maddesi olduğu halde, hükümde ”7/2-b-1” olarak yanlış gösterilmesi,

SONUÇ : Kanuna aykırı, sanığın istinaf istemleri bu sebeplerle yerinde görülmüş olduğundan, CMK’nın 280/1-b ve 289/1-h maddeleri uyarınca esası incelenmeyen hükmün BOZULMASINA ve dosyanın yeniden incelenip, hükmolunmak üzere hükmü veren ilk derece Mahkemesine GÖNDERİLMESİNE,

İstinaf yoluna yalnızca sanık tarafından başvurulmuş olması sebebiyle 5271 Sayılı CMK’nın 283/1. maddesi uyarınca ceza miktarı bakımından kazanılmış hakkının korunmasına, CMK’nın 286/1. maddesi uyarınca KESİN olmak üzere, 21.06.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat