İdare Mahkemesi Yargılamanın Yenilenmesi Dilekçesi


İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA
KAYSERİ
 
 
DOSYA NO                  :            Esas         Karar.
 
YARGILAMANIN
YENİLENMESİNİ
İSTEYEN DAVA(  CI   LI )                    :
 
VEKİLİ                          :Av.
 
DAVA (CI LI)                :
 
VEKİLİ                          :
 
DAVA                             : 
 
D.KONUSU                     :Mahkemenizin …………..tarih ……… Esas ………..Karar sayılı kesinleşen kararının yargılamanın yenilenmesi yoluyla ortadan kaldırılarak yeniden karar verilmesi istemidir.
 
YARGILAMANIN YENİLENMESİ NEDENLERİ  :
1-(yapılan yargılama safahatı hakkında bilgiler)
2-       (neden yargılamanın yenilenmesinin istendiği)
3-Belirtilen işlemler İ.Y.U.K.m.53 anlamında yargılamanın yenilenmesi nedenidir.
4-
 
 
 
 
 
HUKUKİ SEBEPLER   :İ.Y..U.K.m.53 maddeleri ve sair ilgili mevzuat hükümleri.
 
DELİLLER                :Dava dosyası……………….ve her türlü kanuni delil.
 
SONUÇ VE İSTEM      : Yukarıda arz ve izah olunan sebeplerle;Yargılamanın yenilenmesi istemimizin kabulü ile yukarıda tarih ve sayısı yazılı kararınızın ortadan kaldırılmasına ve davanın REDDİNE,(KABULÜNE),Yargılama giderleri ile ücreti vekaletin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.
Yargılamanın yenilenmesini isteyen
Vekili
Av.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat