İdare Mahkemesi Yargılamanın Yenilenmesi Dilekçesi

İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

KAYSERİ

 

 

DOSYA NO                  :            Esas         Karar.

 

YARGILAMANIN

YENİLENMESİNİ

İSTEYEN DAVA(  CI   LI )                    :

 

VEKİLİ                          :Av.

 

DAVA (CI LI)                :

 

VEKİLİ                          :

 

DAVA                             : 

 

D.KONUSU                     :Mahkemenizin …………..tarih ……… Esas ………..Karar sayılı kesinleşen kararının yargılamanın yenilenmesi yoluyla ortadan kaldırılarak yeniden karar verilmesi istemidir.

 

YARGILAMANIN YENİLENMESİ NEDENLERİ  :

1-(yapılan yargılama safahatı hakkında bilgiler)

2-       (neden yargılamanın yenilenmesinin istendiği)

3-Belirtilen işlemler İ.Y.U.K.m.53 anlamında yargılamanın yenilenmesi nedenidir.

4-

 

 

 

 

 

HUKUKİ SEBEPLER   :İ.Y..U.K.m.53 maddeleri ve sair ilgili mevzuat hükümleri.

 

DELİLLER                :Dava dosyası……………….ve her türlü kanuni delil.

 

SONUÇ VE İSTEM      : Yukarıda arz ve izah olunan sebeplerle;Yargılamanın yenilenmesi istemimizin kabulü ile yukarıda tarih ve sayısı yazılı kararınızın ortadan kaldırılmasına ve davanın REDDİNE,(KABULÜNE),Yargılama giderleri ile ücreti vekaletin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.

Yargılamanın yenilenmesini isteyen

Vekili

Av.

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...