İcra mahkemesinde görülen davalarda vekalet ücreti mahkemece nasıl hesaplanır?

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

İcra mahkemesinde görülen davalarda vekalet ücreti mahkemece nasıl hesaplanır?

Avukatlık ücret tarifesinin  11. maddesinin 3. fıkrasında, icra mahkemelerinde ücret konusu düzenlenmiştir. Madde metni;

“İcra mahkemelerinde duruşma yapılırsa Tarife gereğince ayrıca avukatlık ücretine hükmedilir. Şu kadar ki bu ücret, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünün iki ve üç sıra numaralarında gösterilen iş ve davalarla ilgili hukuki yardımlara ilişkin olup, Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenecek avukatlık ücreti bu sıra numaralarında yazılı miktarları geçemez. Ancak icra mahkemelerinde açılan istihkak davalarında, üçüncü kısım gereğince hesaplanacak avukatlık ücretine hükmolunur.” hükmünü içerir.

Davanın türüne göre, icra mahkemesince hükmedilecek vekalet ücreti, maktu veya nisbi olmak üzere değişmektedir.

Maktu vekalet ücreti, ihtilafın değeri ne olursa olsun sabit olup, karar verildiği tarihte geçerli olan tarifeye göre belirlenir. 2015 yılı için tarifede öngörülen maktu ücret, tarifenin 2. bölümünün 3. bendinde, İcra Mahkemelerinde takip edilen dava ve duruşmalı işler için 500,00 TL olarak belirlenmiştir.

Nisbi vekalet ücreti ise, konusu para ile ölçülebilen alacaklar için, dava değeri üzerinden hesaplanır.

İcra mahkemesine yapılan itiraz ve şikayete ilişkin yargılamalarda Avukatlı Asgari Ücret Tarifesinin ikinci kısmının ikinci bölümünde belirlenen maktu vekalet ücretine hükmedilmesi gerekir.

Vekalet ücretine nispi mi yoksa maktu mu hükmedileceğini, davanın nispi harca mı yoksa maktu harca mı tabi olduğuna bakarak anlamak mümkündür. Maktu harca tabi davalarda maktu vekalet ücreti, nispi harca tabi davalarda ise nispi vekalet ücretine hükmedilecektir. Bu durumun istisnası, nispi harca tabi iken, maktu harç ile açılan fakat mahkemece farkedilmeyip, karşı tarafça da ileri sürülmeyerek harç tamamlattırılmadan sonuçlanan bir davada, nispi yerine maktu vekalet ücretine hükmedilmiş ise, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’na göre maktu vekalet ücretine hükmedilmesinde bir usulsüzlük yoktur. ( Hukuk Genel Kurulu  2013/17-1828  E. 2014/583 K. )

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat