İcra Mahkemesi Nedir? İcra Mahkemesi Kararları Nasıl Temyiz Edilir?

Ecrimisil tazminatı nedir? Miktarı nasıl tespit edilir?

İcra Mahkemesi Nedir? İcra Mahkemesi Kararları Nasıl Temyiz Edilir?

İcra dairelerinin işlemlerinin doğru ve kanuna uygun olup olmadığını denetlemek ve kanunla kendisine verilen diğer icra işlerini yapmakla görevli mercidir. İcra dairesini devamlı gözetim ve denetim altında tutar.

İCRA MAHKEMESİ, icra ve iflâs işleri için kurulmuş özel bir yargı organıdır. Anayasa’nın 152. maddesi anlamında bir mahkemedir.

İCRA MAHKEMESİ’nin icra dairesini şikâyet yolu ile başvurulması halinde denetlemesi dışındaki bazı görevleri:

-İhalenin feshini şikâyet yoluyla incelemek

-Hacizde ve iflasta istihkak davalarına bakmak

-İtirazın kaldırılması talebini incelemek

-İİK da düzenlenen cezai hükümler çerçevesinde bu davalara bakmak ve ceza vermek.

İCRA MAHKEMESİ’nin kararlarına karşı Yargıtay’a temyiz yoluna başvurulabilir. İİK’da buna ilişkin özel hükümler mevcuttur.

İCRA MAHKEMESİ’nin HUKUK İşlerine İlişkin Kararlarının Temyizindeki Özellikler

İCRA MAHKEMESİ’nin temyiz edilebilecek kararları m.363’de 18 bent halinde tahdidî (sınırlı sayıda) olarak sayılmıştır.

Temyiz süresi kararın tefhiminden veya tebliğinden itibaren 10 gündür.

İCRA MAHKEMESİ kararlarının temyizi, satışından başka icra işlemlerini durdurmaz. İCRA MAHKEMESİ kararlarının temyizinde teminat göstermek suretiyle dahi Yargıtay’dan icranın durdurulması talep edilemez.

Temyiz incelemesinde sadece tarafların bildirdiği temyiz sebepleri incelenir. Tarafların bildirmediği sebepler incelenemez.

Miktar ve değeri………. TL nin altındaki uyuşmazlıklarla ilgili olarak verilen kararlara karşı temyiz yoluna başvurulamaz Temyiz sınırı yıllara göre belirlenir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat