İcra Dosyasına Yatırılan Teminatın Mahkemeden İstenilmesi Dilekçesi

Ceza Hukukunda Fikri İçtima Nedir?

İcra Dosyasına Yatırılan Teminatın Mahkemeden İstenilmesi Dilekçesi

………………..HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO:2014/………..E.

TALEPTE BULUNAN
DAVALI :Adı Ve Soyadı………………..TC.N………………………….Adresi………………………….

DAVACI :Adı ve Soyadı………………..TC.N………………………….Adresi………………………….

KONU : Yargıtay tarafından ../../2015 tarihinde bozulma kararı gelen ilam sebebiyle, davacının daha önce açtığı bozulmuş olan ilamdan kaynaklı icra dosyasına yatırılmış olan teminatın tarafıma iadesine karar verilmesi talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR

Sayın Mahkemenizin 2014/……… Esas ve 2014/……………………. Karar Sayılı ……………………………… tarihli kararı, tarafımızca tehiri icra talepli olarak ve teminat yatırılarak temyiz edilmiştir. Dilekçe konusu ilam ../../2015 tarihinde Yargıtay …. Hukuk Dairesinin 20015/…………….. Esas ve 2015/………………Karar sayılı kararı ile lehime esastan bozulmasına karar verilmiştir.(Ek-1 Yargıtay Onama İlamı)

Davacı tarafça açılmış olan İstanbul …İcra Müdürlüğünün 2014/………. Esas sayılı dosyasına yatırılmış olan teminatın tarafıma iadesine karar verilmesini tensip ve görüşlerinize Saygıyla arz ederiz. ../../2015

DAVALI
Adı ve Soyadı
İmza

EKİ
1-Adet Yargıtay onama ilamı.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat