İcra Dosyasına Yatırılan Teminatın Mahkemeden İstenilmesi Dilekçesi

Zilyetliğin İadesi İstemi ve El Atmanın Önlenmesine İlişkin Dava Dilekçesi Örneği

İcra Dosyasına Yatırılan Teminatın Mahkemeden İstenilmesi Dilekçesi

………………..HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO:2014/………..E.

TALEPTE BULUNAN
DAVALI :Adı Ve Soyadı………………..TC.N………………………….Adresi………………………….

DAVACI :Adı ve Soyadı………………..TC.N………………………….Adresi………………………….

KONU : Yargıtay tarafından ../../2015 tarihinde bozulma kararı gelen ilam sebebiyle, davacının daha önce açtığı bozulmuş olan ilamdan kaynaklı icra dosyasına yatırılmış olan teminatın tarafıma iadesine karar verilmesi talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR

Sayın Mahkemenizin 2014/……… Esas ve 2014/……………………. Karar Sayılı ……………………………… tarihli kararı, tarafımızca tehiri icra talepli olarak ve teminat yatırılarak temyiz edilmiştir. Dilekçe konusu ilam ../../2015 tarihinde Yargıtay …. Hukuk Dairesinin 20015/…………….. Esas ve 2015/………………Karar sayılı kararı ile lehime esastan bozulmasına karar verilmiştir.(Ek-1 Yargıtay Onama İlamı)

Davacı tarafça açılmış olan İstanbul …İcra Müdürlüğünün 2014/………. Esas sayılı dosyasına yatırılmış olan teminatın tarafıma iadesine karar verilmesini tensip ve görüşlerinize Saygıyla arz ederiz. ../../2015

DAVALI
Adı ve Soyadı
İmza

EKİ
1-Adet Yargıtay onama ilamı.

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat