İcra Dairesinin Tamamlama Hacizleri

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

İcra Dairesinin Tamamlama Hacizleri

İlgili Yasa

İcra dairesinin tamamlama hacizleri;

İCRA VE İFLÂS YASASI MADDE 139- Satış tutarı bütün alacakları ödemiye yetmezse icra memuru kendiliğinden yeni hacizler yaparak haczi tamamlar; ancak bu suretle haczolunan mallar üzerinde sonra gelen derecelerin evvelce koydurdukları hacizler varsa bu hacizlerin doğurduğu haklara halel gelmez. Yeniden haczedilen mallar ayrılca satış talebine haczet kalmaksızın ve mümkün olduğu kadar çabuk satılır.

İcra Dairesinin Tamamlama Hacizleri Açıklama

Satış bedeli tüm alacakları ödemeye yetmezse icra müdürü kendiliğinden yeni hacizler yaparak haczi tamamlıyacaktır. Şu kadar ki; böylece haczolunan mallarda, sonra gelen derecelerin önceden koydurdukları haciler mevcut olduğu takdirde bu hacizlerin doğurduğu haklara halel gelmeyecektir. Yeniden haczedilen mallar ayrıca satış talebine gerek olmadan ivedilikle satılacaktır.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat