Hukuk Uyuşmazlıklarında Dava Şartı Arabuluculuk Son Tutanağı

0
0

HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA DAVA ŞARTI ARABULUCULUK SON TUTANAĞI

Arabuluculuk Bürosu                                                                            : *********

 Büro Dosya Numarası                                                              :      **********

 Arabuluculuk Numarası                                       :     ************

Arabulucunun                                                                :

 Adı ve Soyadı                                                      : ************** T.C. Kimlik Numarası                                                              : ************** Arabulucu Sicil Numarası                                                              : ************** Adresi        : **************

Taraf 1                                                                                 : 

 Adı ve Soyadı                                                      :     **************

T.C. Kimlik Numarası                                          :     **************

Adresi                                                             :       **************

Taraf 2                                                                                :

 Adı ve Soyadı                                                      :     ***** TİC. LMT. ŞT

Ticaret Sicil Numarası                                          :     **************

Adresi                                                                                            :      **************

Arabuluculuk Konusu Uyuşmazlık                                                      :      İşçi – İşveren Uyuşmazlığı

Arabuluculuk Sürecinin Başladığı Tarih                                           :      02.01.2018

 Arabuluculuk Sürecinin Bittiği Tarih                                                 :      02.01.2018

 Son Tutanağın Düzenlendiği Yer                                                         :      ***************

 Son Tutanağın Düzenlendiği Tarih                                                     :      02.01.2018

Arabuluculuk Sonucu                                                                              :

Adı geçen taraflar ***********************Arabuluculuk Bürosuna / Merkezine geldiler.

Taraflara arabuluculuğun temel ilkeleri, arabuluculuk süreci ve arabuluculuk süreci sonunda hazırlanan arabuluculuk son tutanağının hukuki ve mali yönlerden bütün sonuçları hakkında bilgi verildi.

Taraflar söz alarak arabuluculuğun temel ilkelerini, arabuluculuk sürecini ve arabuluculuk süreci sonunda hazırlanan arabuluculuk son tutanağının hukuki ve mali yönlerden bütün sonuçlarını anladık dediler.

Alternatif (1)

Taraflar müzakereler sonucunda anlaşmaya varmışlardır. Taraflar anlaştıklarını beyan ettiler ve son tutanağa böyle geçsin dediler.

Alternatif (2)

Taraflar           müzakereler             sonucunda (örnek: İşe iade, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, ücret vb.)  anlaşmaya                                         varamamışlardır.    Taraflar anlaşamadıklarını beyan ettiler ve son tutanağa böyle geçsin dediler.

Arabuluculuk     müzakerelerine     Taraf     1     *************     ve/veya     Taraf     2
************* geçerli mazeretleri olmaksızın katılmamışlardır.
İşbu arabuluculuk son tutanağı iki sayfa ve dört nüsha olarak 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu m. 17 ve 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu m. 3 uyarınca hep birlikte imza altına alındı.

İmzalar

Taraf 1           : *************

Taraf 2           : ************* Tic. Ltd. Şti.

            Adına Yetkili Temsilci ********** /

Arabulucu     : *************

Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınan makaleler kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...