Hukuk Uyuşmazlıklarında Dava Şartı Arabuluculuk Son Tutanağı

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA DAVA ŞARTI ARABULUCULUK SON TUTANAĞI

 

Arabuluculuk Bürosu                                               :      ************

           Büro Dosya Numarası                                      :      ************

Arabuluculuk Numarası                                   :      ************

 

Arabulucunun                                                            :

            Adı ve Soyadı                                                      :       **************

            T.C. Kimlik Numarası                                        :       **************

            Arabulucu Sicil Numarası                                   :     **************

           Adresi                                                                 :      **************

Taraf 1                                                                         :     

            Adı ve Soyadı                                                     :      **************

            T.C. Kimlik Numarası                                       :      **************

            Adresi                                                                 :        **************

Taraf 2                                                                          :      

            Adı ve Soyadı                                                     :      ************** Tic. Ltd. Şti.

            Ticaret Sicil Numarası                                       :      **************

           Adresi                                                                 :        **************

 

Arabuluculuk Konusu Uyuşmazlık                        :      Ticari Uyuşmazlık

Arabuluculuk Sürecinin Başladığı Tarih                   :   1.3.2019

Arabuluculuk Sürecinin Bittiği Tarih                     :       21.4.2019

Son Tutanağın Düzenlendiği Yer                                        :     ***************

Son Tutanağın Düzenlendiği Tarih                        :      21.4.2019

 

Arabuluculuk Sonucu                                               :

           Adı geçen taraflar ************************************** Toplantı Odasına geldiler.

Taraflara arabuluculuğun temel ilkeleri, arabuluculuk süreci ve arabuluculuk süreci sonunda hazırlanan arabuluculuk son tutanağının hukuki ve mali yönlerden bütün sonuçları hakkında bilgi verildi.

Taraflar söz alarak arabuluculuğun temel ilkelerini, arabuluculuk sürecini ve arabuluculuk süreci sonunda hazırlanan arabuluculuk son tutanağının hukuki ve mali yönlerden bütün sonuçlarını anladık dediler.

Alternatif (1)

Taraflar müzakereler sonucunda anlaşmaya varmışlardır. Taraflar anlaştıklarını beyan ettiler ve son tutanağa böyle geçsin dediler.

Alternatif (2)

Taraflar müzakereler sonucunda anlaşmaya varamamışlardır. Taraflar anlaşamadıklarını beyan ettiler ve son tutanağa böyle geçsin dediler. Tarafların üzerinde anlaşamadığı uyuşmazlık konusu/konuları …………………………dır.

İşbu arabuluculuk son tutanağı iki sayfa ve üç nüsha olarak 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu m. 17 ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu m. 5/A uyarınca hep birlikte imza altına alındı.

                                                                                                                      İmzalar    

Taraf 1                      :           *************                         /

Taraf 2                      :           ************* Tic. Ltd. Şti.

                                   Adına Yetkili Temsilci **********        /

Arabulucu                :           *************                         /

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat