Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ve Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) kullanan sürücüler arasında ilginç cezalarıyla karşı karşıya kalanlar da var. Bu cezalarla karşılaşan sürücülerin çoğu durumdan şikayetçi. Sürücüler durumdan ne kadar şikayetçi olsa da uygulama gereği, cezaları ödemek ve itiraz etmek için ödeme merkezlerine gidiyor.

Arabası çalınan veya arabasını 1 – 1,5  yıl önce satan vatandaşlar da aynı cezalarla baş başa kalmakta ve cezaların üzerinden uzunca bir zaman geçmesine ve ayrıca 10 kat ceza gelmesine isyan etmektedirler.

Özellikle son aylarda vatandaşlara Karayolları Akıncı Otoyol Bakım İşletme tarafından oldukça fazla ve asılsız olarak HGS kaçak geçiş cezası kesilmektedir.

Bu durum vatandaşlarımızı mağdur etmektedir. HGS cezasının kesildiği tarihte bahsi geçen otoyoldaki HGS cihazından geçmemiş araçlar için dahi HGS kaçak geçiş cezaları kesilmektedir. Usulsüz olan başka bir durum da bu cezaların muhataplarına 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 10. maddesine aykırı şekilde tebliğ edilmiş olmalarıdır. Kanuni düzenlemeye göre “Tebligat, tebliğ yapılacak şahsa bilinen en son adresinde yapılır. Eğer tebliğ yapılacak kişi adres kayıt sisteminde belirtilen adresinde bulunmuyorsa bu durumda yine aynı kanunun 21. maddesine göre tebliğ memuru tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut (Değişik ibare: 4829 – 19.3.2003 / m.5) “zabıta amir veya memurlarına” imza mukabilinde teslim eder ve tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırmakla beraber, adreste bulunmama halinde tebliğ olunacak şahsa keyfiyetin haber verilmesini de mümkün oldukça en yakın komşularından birine, varsa yönetici veya kapıcıya da bildirilir. İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır.”

HGS cezaları muhatabına bizzat tebliğ edilmediği gibi muhtara ya da işyeri çalışanına da değil, ilgili olduğu sanılan kişilerin kapılarının önüne bırakılmak suretiyle tebligat kanununa aykırı tebliğler gerçekleştirilmektedir. Genel uygulama, HGS cezalarının kesilmesi ile ilgilisinin, sistemde kayıtlı telefon numarasına mesaj yoluyla bu cezadan haberdar edilmesi yönündedir. Sistemde kayıtlı olan araçlar HGS kaydı gözüktüğü için daha sonra para yüklenmesi halinde bu geçiş tutarı düşmektedir. Fakat son dönemlerdeki cezalardan ilgili vatandaşlar haberdar edilmediği gibi cezalar genellikle 1 – 1.5 yıl önce kesilen cezalar olup ilgilisine haksız şekilde işletilen faiz uygulamaları söz konusu olmaktadır.

Son dönemlerde basında da sıklıkla yapılan haberlerde HGS cezalarına itiraz eden ve kesilen cezaların hakkaniyetsiz olduğunu iddia ederek isyan eden vatandaşlarımıza yer verildiğini görmekteyiz. Öyle ki bu iddialarda vatandaşlar minibüsü olduğunu ancak kendisine TIR cezası geldiğini, aracının çalındığı gün kesilen ceza olduğunu, OGS’ den geçiş yapmasına rağmen kendisine HGS cezası kesildiğini, 10 yıldır kullanılmayan traktöre HGS cezası kesildiğini belirtmektedirler. Ayrıca HGS kartında limit olmasına rağmen geçiş yapıldığında kaçak geçiş durumuna düşenler de söz konusu olmaktadır. Uygulamada kaçak geçiş veya kart bakiyesinde para olmaması durumunda geçiş noktalarında ikaz ve ilgiliye SMS gönderilmekte aykırılığın bir hafta içerisinde HGS cihazı alarak ya da para yükleyerek giderilmesi istenmektedir. Türkiye geneline bu konuda bir karışıklık yaşandığı aşikardır. Bu karışıklığın sebebi sistemden kaynaklanan bir aksaklık olabileceği gibi başka sebeplerin hasıl olması da mümkündür.

HGS cezasına itiraz etmek isteyenlerin dilekçe ile müracaat etmesi gerekir. Dilekçede kesilen ceza ile ilgili tüm detaylar yazılmalıdır. Aynı zamanda dilekçeye kişilerin cezanın neden iptal edilmesi gerektiği, cezanın neden haksız olduğu gibi bilgileri de eklemesi gerekir. Bu sayede ceza inceleme işlemleri çok daha kolay ve hızlı bir şekilde yapılabilir. İşlemlerin sonrasında ise kişilerin haklı olduğu tespit edildiği takdirde cezalar iptal edilir. Eğer kişiler haklı değilse, cezalar iptal edilmez.

Tüm kontrol işlemleri sonrasında ise kişilerin ceza alıp almadığı kesinleştirilirken, cezaların doğruluğu da kontrol edilebilir. Eğer kişiler cezalarda belirtilen kusurları yapmamışsa, HGS cezasına itiraz etme işlemleri ile kişiler kolay bir şekilde mağduriyet yaşanmadan durum kurtulabilir. HGS ceza ödeme emirlerinde öncelikli olarak e-posta, telefon veya faks ile itiraz edilmesi eğer itiraz edilmesi söz konusu olmayacaksa 15 gün içerisinde yetkili sulh ceza hakimliği’ne başvurulması talep edilmektedir. Yetkili sulh ceza hakimliği konusunda uygulamada sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu nedenle vatandaşlarımıza tavsiyemiz bu cezalara cezanın  Ankara’da düzenlenen yer mahkemesi Kazan Hakimliği’ne itiraz etmeleridir. İlgililerin bizzat Ankara’ya gitmeleri gerekmemektedir. Bu hususta profesyonel bir hukuki yardım alarak HGS cezalarına itiraz etmelerini mutlaka tavsiye ediyoruz. Vatandaşlarımızın cezalara kendilerinin itiraz etmek istemesi durumunda aşağıda dilekçeleri bulabilirsiniz.

                                                                                                               Av. İlayda İrem POLAT

 

                                    

KARAYOLLARI … BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

            38 BB 001 Plakalı ……. Marka ….. renkli aracın sahibiyim. Tarafıma 20.10.2015 tarihinde 30.04.2014 tarihinde saat 09.35 da …….. isimli otoyol gişesinden Kaçak geçiş yaptığımdan dolayı ….TL idari para cezası tebligatı yapıldı. Belirtilen gün ve saatte aracımla belirtilen kaçak geçişi ben yapmadım. Kayıtların tekrar incelenerek cezanın iptal edilmesi hususunu;

            Arz ederim.30.12.2015

                                                                                                                      Ad Soyad

                                                                                                                      İmza

Adres:

Telefon:
 
 

KAZAN SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

                                            ANKARA

İtiraz eden: Ad-soyad, TC kimlik no, telefon numarası, adres.

Konu: HGS ceza tutanağına itiraz
Tebliğ tarihi: 25.12.2015 (HGS cezasının tebliğ edildiği tarih)
Açıklamalar:

1-  ……….. plakalı aracıma HGS noktasından yetersiz bakiye veya plaka okunamadığından kaçak geçiş yaptığım gerekçesiyle ……… TL ceza kesilmiştir.

2-Olay tarihinde ilgili HGS noktasından kesinlikle kaçak geçiş yapmadım. ………………. seri numaralı HGS kartımda yeterli bakiye olmasına ve ön ve arka plakalarım okunaklı ve açık olmasına ve oldukça yavaş hızla o noktadan geçiş yapmama rağmen -birçok kez karşılaşıldığı üzere- HGS okuma cihazındaki teknik bir bozukluk ve yetersizlik nedeniyle hiçbir kusurum olmadığı halde tarafıma haksız biçimde kesilen para cezası hukuk devletinde kabul edilemez bir durumdur.
3- İlgili noktadaki HGS cihazlarındaki bozukluk, bana ceza yazan kurumun gerekli ve yeterli bakımı yapmamasından kaynaklanmasına karşın, bu durum göz ardı edilerek tarafıma hiçbir suçum olmadığı halde para cezası kesilmiş olmasının hukuki, vicdani, idari ve insani hiçbir açıklaması bulunmamaktadır.
4- Öncelikle olay tarihinde geçiş yaptığım noktadaki HGS izleme ve kayıt cihazlarının bozuk olup olmadığı, bu cihazların periyodik bakımlarının yapılıp yapılmadığı hususunda gerekli araştırma yapılmasını; akabinde olay mahallinde bizzat Hakimliğinizce keşif icra edilerek bu cihazların sıhhatli izleme, tespit ve kayıt yapıp yapmadıklarının saptanmasını istiyorum.

SONUÇ VE İSTEM:           Yukarıda belirtilen  hukuki gerekçeler kapsamında, gerekli araştırma yapıldıktan ve keşif icra edildikten sonra haksız ve hukuka aykırı biçimde hakkımda yazılmış olan ceza tutanağının İPTALİNE karar verilmesini, saygılarımla arz ederim. ……./………/…………….

                                                                                        Ad-soyad

                                                                                          imza

EKLER:
1- Tebliğ edilen HGS ceza tutanağı fotokopisi
2- Araç ruhsat fotokopisi
3- Sürücü belgesi fotokopisi

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat