Hakaret Suçunun Mağduru Kimdir?

Borçludan senet alırken alacaklının dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir?

Hakaret Suçunun Mağduru Kimdir?

MADDE 126- (1) Hakaret suçunun işlenmesinde mağdurun ismi açıkça belirtil­memiş veya isnat üstü kapalı geçiştirilmiş olsa bile, eğer niteliğinde ve mağdurun şahsına yönelik bulunduğunda duraksanmayacak bir durum varsa, hem ismi belirtilmiş ve hem de hakaret açıklanmış sayılır.

AÇIKLAMA

Hakaret suçunun oluşabilmesi için mağdurun belli olması veya belirlenmesinin olanaklı bulunması gereklidir. İşte bu madde uyarınca, suçu işleyen tarafından mağdurun kimliği açıkça belirtilmese bile, eylemin niteliğinde ve mağdura yönelik olduğunda kuşku bulunmuyorsa hakaretin yapıldığı kişinin ismi belirtilmiş ve haka­ret açıklanmış sayılır.

Madde, aslında usûl hukuku bakımından ispata yönelik, karineye benzer bir öl­çü getirmiş bulunmaktadır.

765 sayılı Ceza Kanunumuzun 484. maddesine karşılık olarak düzenlenmiştir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat